Z radością informujemy, że m.in. dzięki ofiarności naszych Parafian oraz Przyjaciół udało się już wykonać prace związane z renowacją i zabezpieczeniem dwóch z czterech witraży w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej. Składamy serdeczne „Bóg, zapłać” za złożone do tej pory ofiary i bardzo prosimy o kolejne dary serca!

Składamy serdeczne „Bóg, zapłać” wszystkim osobom zaangażowanym w prowadzenie inwestycji oraz za złożone do tej pory ofiary i bardzo prosimy o kolejne dary serca! Kolejną do tego okazją będą wizyty duszpasterskie, bo dobrowolne datki składane podczas nich zostaną przeznaczone właśnie na pokrycie ww. kosztów. Wyraźnie podkreślamy jednak, że fakt przyjęcia księdza po kolędzie w żaden sposób nie wiąże się z koniecznością składania jakichkolwiek ofiar!

Poniżej przekazujemy aktualne informacje nt. zakresu prac prowadzonych przy oknach witrażowych. Widzą również Państwo dokumentację zdjęciową ze zdjęciami sprzed i po remoncie.

Konieczność rozpoczęcia renowacji witraży w kaplicy Patronki parafii Matki Bożej Bolesnej jest spowodowana bardzo złym stanem technicznym nie tylko konstrukcji stalowej samych witraży, ale też osłaniających ich od zewnątrz okien. Pozostawienie witraży w dotychczasowej kondycji jest niebezpieczne i nieracjonalne z punktu widzenia termiki budynku oraz kosztów ogrzewania.

Sytuacja wygląda tak, że skorodowała konstrukcja stalowa utrzymująca witraże oraz szyby zewnętrzne, poza tym w zewnętrznych oknach są popękane szyby, a w niektórych miejscach w ogóle ich brak, co grozi wypadnięciem i stłuczeniem pozostałych szyb czy witraży. Oznacza to nie tylko możliwość całkowitego uszkodzenia tej stolarki, ale nawet niebezpieczeństwo zranienia przypadkowych osób. Taki stan techniczny witraży uniemożliwia też utrzymanie wyższych temperatur w kościele oraz znacząco zwiększa koszty jego ogrzewania. Jak zatem widać, renowacja witraży jest pilną koniecznością.

Obecnie trwają prace przy demontażu konstrukcji stalowej okien i ich oszklenia oraz przy oczyszczaniu i zabezpieczaniu konstrukcji witraży. Planujemy zakup i montaż nowych konstrukcji aluminiowych pod okna stałe oraz zewnętrzne okna trzyszybowe wykonane również w konstrukcji aluminiowej. Pozwoli to znacznie ograniczyć straty ciepła w kościele i należycie zabezpieczyć witraże przed degradacją.

Wspomniane prace wiążą się ze znacznymi kosztami. Dlatego zwracamy się do wszystkich naszych Parafian, Gości i Przyjaciół z prośbą o wsparcie – czy to w formie ofiary złożonej 21 X na tzw. „tacę gospodarczą”, czy w formie tzw. „Cegiełki” od całej rodziny złożonej w zakrystii po Mszach św. albo w kancelarii parafialnej, czy też w formie darowizny wpłaconej na konto parafii – z dopiskiem „Na witraże”:

Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej, 91-149 Łódź, al. Pasjonistów 23
Bank PKO BP SA VI Oddział w Łodzi
Nr konta: 98 1020 3408 0000 4602 0133 0521

Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie – Bóg zapłać! Przypominamy, że za wszystkich darczyńców modlimy się w trakcie środowych nabożeństw do Patronki naszej parafii – Matki Bożej Bolesnej.

Menu