Informacje / Zaproszenia

Biblia Moja Powszednia

Z okazji Jubileuszu 300-lecia Zgromadzenia Męki Pańskiej, polscy Pasjoniści we współpracy z Fundacją „Słowo Krzyża” oraz Bractwem Słowa Bożego, rozpoczęli dzieło, które planowane jest jako długotrwały projekt przeczytania i przemedytowania całego Pisma Świętego...

czytaj dalej
Menu