I Komunia Święta

W naszej parafii uroczystość I Komunii ma miejsce zawsze w drugą niedzielę maja. Dlatego łatwo przewidzieć datę I Komunii w dowolnym roku w przyszłości.

Natomiast rocznica I Komunii wypada w następną niedzielę po tegorocznej I Komunii.

 

 

Ogólne informacje dotyczące przygotowania do I Komunii w 2019 roku.

 

1. Termin I Komunii Świętej – niedziela 12 maja 2019 r.:

– godz. 10:00 (Szkoła Podstawowa nr 3);

– godz. 11:30 (Zespół Szkół Muzycznych + Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 ŁSSO).

2. Niedzielne spotkania po Mszach św. o godz. 11.30 odbywają się w Kościele lub w Sali Siloe (przy Dolnym Kościele).

3. Świadectwo chrztu św. dziecka rodzice dostarczają nam do końca roku 2018 jak najszybciej. Osoby, które były ochrzczone w naszej parafii pw. M.B. Bolesnej przychodzą z indeksem do kancelarii po wpis chrzcielny.

4. W indeksie pierwszokomunijnym proszę wpisywać na bieżąco daty i godziny niedzielnych Mszy św., w których uczestniczy dziecko. Potwierdzenie uczestnictwa w niedzielnej Mszy dziecko uzyskuje po Eucharystii od nauczyciela religii lub kapłana w zakrystii. Gdy dziecko jest chore, rodzice wpisują pod datą adnotację: “Chory(-a)”. Rodzic również może poświadczyć swoim podpisem uczestnictwo dziecka we Mszy św., gdyby był problem z dostępnością katechety czy kapłana.

5. Prosimy o przynajmniej trzykrotny udział dziecka w każdym z podanych nabożeństw:

Październik – różaniec
Adwent – roraty
Wielki Post – droga krzyżowa

6. Pierwsza spowiedź odbędzie się 11 maja o godz. 11:00.

7. W czasie Białego Tygodnia będziemy święcić wszelkie przedmioty religijne, które Wasze Dzieci mogłyby otrzymać z okazji I Komunii (obrazki, krzyżyki, Pisma Święte etc.)

 

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego o Eucharystii

 

  1. Co to jest Eucharystia?

Jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

  1. Czym jest Eucharystia w życiu Kościoła?

Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Jest szczytem działania, przez które Bóg w uświęca świat, a jednocześnie szczytem kultu, jaki ludzie oddają Bogu. W Eucharystii zawiera się całe dobro duchowe Kościoła: sam Chrystus, nasza Pascha. Urzeczywistnia ona komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego. Przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i antycypujemy życie wieczne.

  1. Jakie są owoce Komunii świętej?

Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem i Jego Kościołem, podtrzymuje i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie i w bierzmowaniu, i ożywia naszą miłość do bliźnich. Umacniając nas w miłości, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od przyszłych grzechów śmiertelnych.

  1. Dlaczego Eucharystia jest „zadatkiem przyszłej chwały”?

Ponieważ Eucharystia napełnia nas obfitym błogosławieństwem nieba i łaską, podtrzymuje nasze siły w czasie ziemskiej pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nasz Chrystusem siedzącym po prawicy Ojca, z Kościołem niebieskim, ze świętą Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi.

W Eucharystii łamiemy jeden chleb, który jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie (św. Ignacy Antiocheński).

Menu