Wspólnoty

Asysta

Asysta parafialna uczestniczy aktywnie we wszystkich uroczystościach parafialnych, a szczególnie w odpustowych we wrześniu i październiku oraz procesji Bożego Ciała i jej oktawy. W każdą niedzielę panowie z Asysty służą do Mszy świętej zwanej sumą. Do asysty należą w większości osoby starsze oraz chętna młodzież i dzieci, szczególnie I-komunijne, które sypią kwiatki.

Czas i miejsce: Msza św. w niedzielę o godz. 10:00, a spotkania są ustalane na bieżąco.

Opiekun i prezes: pan Wiesław, zastępca: pani Jolanta; kontakt po Mszach św. o godz. 10.00 w zakrystii Kościoła.

Czciciele Miłosierdzia Bożego

Czciciele Miłosierdzia Bożego przybliżają życiem i modlitwą potrzebę szerzenia Miłosierdzia Bożego w życiu ludzkim i uczenia form kultu Miłosierdzia Bożego, które Pana Jezus dał nam przez św. siostrę Faustynę Kowalską. Grupa raz w miesiącu ma formacyjną Mszę św. i w piątki odmawia Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Czas i miejsce: Msza św. w II piątek miesiąca o godz. 18:00, spotkania są ustalane na bieżąco.

Duszpasterz: wikariusz o. Hieronim Skrzypek.

Czciciele Różańca świętego

Wspólnota poprzez rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi, spotkania formacyjne i Msze św. raz w miesiącu pragnie uczyć się żyć i postępować zgodnie z rozważanymi tajemnicami. Większość osób w róży to osoby w podeszłym wieku czy schorowane, w których życiu obecne są tajemnice bolesne. W naszej parafii jest 5 róż i należy do niej około 100 osób. Czciciele zobowiązują się do modlitwy: w intencji Ojca św., biskupów i kapłanów, za Kościół, a szczególnie o nawrócenie grzeszników, o pokój między narodami oraz za wszystkich członków rodziny różańcowej oraz do praktykowania w życiu przykazania miłości Boga i bliźniego.

Czas i miejsce: W I niedzielę miesiąca: wymiana tajemnic różańca w Salce Odczytów o godz. 16:45; różaniec św. z wystawianiem Najświętszego Sakramentu o godz. 17:15; Msza św. o błogosławieństwo Boże dla Czcicieli i ich Rodzin o godz. 18:00.

Ponadto:
– każdego 16 dnia miesiąca o godz. 18:00 jest odprawiana Msza św. w intencji trwałych owoców kanonizacji św. Jana Pawła II.
– w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 8:00 jest odprawiana Msza św. za zmarłych czcicieli różańca św.

Grupa młodzieżowo-studencka "Młode Wilki"

Wspólnota liczy obecnie około 12 osób. W skład grupy wchodzi głównie młodzież ponadgimnazjalna i akademicka. Na spotkaniach odbywają się dyskusje na różne interesujące młodzież tematy, z którymi musi się zmagać, nie zapominając o modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas niedzielnych zebrań omawiane są plany, dzięki którym pobudzona do działania ma być szersza grupa młodzieży naszej parafii. Wspólnota organizuje różnego rodzaju akcje, z których środki przekazywane są na cele charytatywne. Grupa zajmuje się również aktywizacją młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, np. przez spotkania warsztatowe, które mają pomóc kandydatom do bierzmowania uwierzyć, że Kościół to miejsce, w którym można poznać dużo ciekawych i wartościowych ludzi – świadków wiary.

Młodzież z naszej grupy aktywnie włącza się w wydarzenia, które mają miejsce w naszym kościele, tj. wielkopostnych Młodzieżowych Dróg Krzyżowych czy Parafialnej Osiedlowej Drogi Krzyżowej, Liturgii Triduum Paschalnego czy w organizowaniu półkoloni dla dzieci, pikników parafialnych, w udekorowaniu parafii (np. szopka w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Grób Pański i Ciemnica na Wielkanoc).

Czas i miejsce: Spotkania formacyjne: w każdą niedzielę o godz. 19:00 w salce św. Gabriela na II piętrze, po Mszy św. o godz. 18:00 animowanej przez młodzież i starszych ministrantów.

Duszpasterz: wikariusz o. Krzysztof Kukliński.

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Wspólnota skupia wokół siebie sympatyków Radia Maryja i Telewizji Trwam. Raz w miesiącu odbywają się spotkania formacyjne dla chętnych przedstawicieli łódzkich kół Radia Maryja, a także odprawiana jest Msza św. w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, Kościoła Św. i Radia Maryja.

Czas i miejsce: Msza św. w I sobotę miesiąca o godz. 18:00 – Msza św. za Papieża, Kościół św., za naszą Ojczyznę, Radio Maryja i o. Tadeusza Rydzyka.

Spotkania formacyjne odbywają się w I środę miesiąca od godz. 16:30 w Salce Odczytów.

Opiekun koła: p. Irena Orszańska.

Ponadto raz w miesiącu (od września do maja) spotykają się przedstawiciele wszystkich kół Radia Maryja z naszej archidiecezji, a w okresie bożonarodzeniowym jest organizowane Spotkanie Opłatkowe Łódzkiej Rodziny Radia Maryja.

Opiekun Kół Łódzkiej Rodziny RM: p. Barbara Durys.

Duszpasterze: o. Stanisław Banach.

Krąg Domowego Kościoła

Wspólnota należy do gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Patronami kręgu są błogosławieni małżonkowie: Zelia i Ludwik Martin (rodzice Św. Tereski od Dzieciątka Jezus). Krąg rozpoczął pilotaż w grudniu 2012 r. Po zakończeniu pilotażu – od września 2014 r. rozpoczęła formację podstawową. W skład Wspólnoty wchodzą 4 małżeństwa i kapłan-moderator.

Czas i miejsce: Spotkania formacyjne raz w miesiącu w wyznaczonym miejscu – domu rodzinnym członków Wspólnoty.

Duszpasterz: o. Krzysztof Kukliński.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministranci uczestniczą z różnych formach aktywności w życiu parafii oraz włączają się w Archidiecezjalne Dni Jedności Służby Ołtarza, Dni Skupienia oraz Konkursy Wiedzy. Każdy ministrant przechodzi odpowiedni czas przygotowania i formacji. Starsi ministranci uczestniczą w kursach lektorskich i na ceremoniarzy w naszej archidiecezji.

Czas i miejsce: Msza św. w niedzielę o godz. 11:30, a spotkania są ustalane na bieżąco.

Opiekun grupy ministrantów młodszych: o. Jakub Barczentewicz.

Duszpasterz: proboszcz o. Wojciech Adamczewski.

Niewolnice Jezusa i Maryi

Wspólnota jest ruchem powstałym wokół duchowości św. Ludwika i jego „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. Poprzez spotkania formacyjne i Msze św. raz w miesiącu pragnie żyć dewizą św. Ludwika, iż Maryja jest najkrótszą, najpewniejszą i najszybszą drogą prowadzącą ludzi do Jezusa. Co roku 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w czasie wieczornej Mszy św. grupa uroczyście odnawia Akt oddania się Jezusowi przez Maryję.

Członkowie grupy zobowiązują się do praktykowania w życiu osobistym rodzinnym i parafialnym zawierzenia się Bogu w osobistej świętości.

Czas i miejsce: Msza św. w II sobotę miesiąca o godz. 8:00, a po niej spotkanie formacyjne w Salce Odczytów.

(na okresie zimowym spotkania zostały zawieszone)

Duszpasterz: o. Sebastian Walak.

Odnowa w Duchu Świętym "Łaska Pana"

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Łaska Pana” powstała w 2009 roku z inicjatywy o. Artura Kiliszka. Od początku istnienia grupy położony został nacisk na modlitwę osobistą i formację duchową opartą o duchowość ignacjańską. W tym celu „Łaska Pana” systematycznie współpracuje z Centrum „Mocni w Duchu” przy parafii ojców jezuitów w Łodzi. Regularnie uczestniczy w rekolekcjach ignacjańskich, różnych sesjach formacyjnych oraz dziełach ewangelizacyjnych. Prowadzi stałą formację w grupie, organizuje seminaria odnowy wiary oraz różne akcje ewangelizacyjne (m. in. „Spotkania dla utrudzonych”, kurs Alfa, czuwania, msze z modlitwą o uzdrowienie itd.). Prowadzi także systematyczną modlitwę wstawienniczą w intencji odnowy duchowej naszej parafii oraz w innych nadsyłanych do niej intencjach. Aktywnie włącza się też w organizację różnych wydarzeń parafialnych.

Czas i miejsce: Spotkania modlitewno- formacyjne odbywają się w każdy czwartek (poza wakacjami) w godz. 19:00- 20:30 w sali Siloe w dolnym Kościele (wejście jak do kancelarii i schodami w dół).

Lider grupy: p. Mirosława Kartasińska

Duszpasterz: o. Krzysztof Zygmunt

Rodzina Matki Pięknej Miłości

Rodzina Matki Pięknej Miłości (RMPM) jest Ruchem modlitewno-apostolskim, założonym w 1989 roku przez pasjonistę ojca Dominika Busztę przy Zgromadzeniu Męki Pańskiej w Sadowiu koło Ostrowa Wielkopolskiego. Po zamachu na Ojca Świętego, o. Dominik odczytał wezwanie papieskie skierowane do chorych jako zachętę do utworzenia wspólnoty osób cierpiących, gotowych do ofiarowania swego cierpienia za papieża, w jego intencjach, intencjach Kościoła, a także za nawrócenie grzeszników i za zbawienie wszystkich dusz.

Dzisiaj RMPM nie jest formalną organizacją, lecz duchową wspólnotą apostolską, którą przenika i łączy troska o zbawienie nie tylko własne, ale swojego środowiska, parafii, ojczyzny i całego świata. Złączona duchowo z Zakonem Pasjonistów, a szczególnie z Polską Prowincją pw. Wniebowzięcia NMP, liczy sobie ok. 66 tysięcy członków w różnym wieku (dane na rok 2011), głównie osoby świeckie, ale i duchowne. Nie każdy może poświęcać się czynnej działalności apostolskiej, ale każdy może swoje życie (modlitwy, prace, trudy i cierpienia) przepoić duchem apostolskim. Chrystus nauczał i leczył cudownie ludzkie słabości i choroby, lecz odkupienia dokonał przez krzyż i swoją mękę. My też możemy współdziałać w dziele odkupienia przez ofiarowanie w tym celu swoich cierpień nieodłącznych od naszego życia, o co prosił św. Jan Paweł II.

Do RMPM mogą więc należeć osoby chore i zdrowe każdego wieku, zawodu i stanu, które świadomie pragną przez przyjęcie swego krzyża w zjednoczeniu z Męką Jezusa włączyć się w dzieło zbawienia wszystkich ludzi. Przynależność do RMPM nie sprzeciwia się przynależności do innych zrzeszeń czy organizacji religijnych.

Obowiązki członka RMPM: stale żyć w łasce uświęcającej; jak najczęściej uczestniczyć we Mszy św. z Komunią św.; regularnie czytać Pismo św. i w codziennym życiu realizować zasady Ewangelii, zwłaszcza bezinteresowną miłość bliźniego; na miarę możliwości aktywnie uczestniczyć w życiu i apostolstwie swej parafii; modlić się za cierpiących, praktykować nabożeństwo do Męki Jezusa i Matki Bolesnej, którego krzewicielami są Pasjoniści. Członkowie RMPM przez uczestnictwo w duchowości tego zakonu mogą nazywać się świeckimi pasjonistami.

Adres centrali:
Sadowie-Golgota 52, skr. poczt. 125, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
tel. do moderatora: 669 080 522,
tel. do sekretariatu: (62) 734 79 25;
e-mail: sekretariatrmpm@gmail.com

Czas i miejsce: Msza św. w III czwartek miesiąca o godz. 18:00, a spotkania są ustalane na bieżąco.

Duszpasterz: wikariusz o. Hieronim Skrzypek.

Wspólnota Osób Niepełnosprawnych "Radość i Krzyż"

Grupa spotyka się przy Kościele Matki Boskiej Bolesnej od 1997 roku i od samego początku jest prowadzona przez Ojców Pasjonistów, którzy sprawują nad nią opiekę i wspierają duchowo jako wspólnotowi kapelani.

Na początku spotkania były spontaniczne i miały charakter typowo towarzyski. Z czasem, kiedy do grupy zaczęło przychodzić coraz więcej osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, uległo to zmianie. Ustalono konkretny dzień i godzinę spotkań. Z upływem czasu grupa stała się Wspólnotą Osób Niepełnosprawnych o nazwie „Radość i Krzyż”. Każdy z ojców prowadzących, którzy co kilka lat się zmieniają, ma swoją własną koncepcję prowadzenia wspólnoty. Po wspólnej modlitwie na spotkaniu prowadzone są dyskusje, oglądane filmy, jak i toczą się luźne rozmowy przy kawie i ciastkach. Organizowane są modlitwy różańcem i koronką, wspólne wigilie, dni skupienia, dyskoteki, jednodniowe pielgrzymki czy spotkania integracyjne przy grilu.

Czas i miejsce: Spotkania formacyjne w I sobotę miesiąca od godz. 15:00-18:00 w Salce Odczytów i Msza św. w IV niedzielę miesiąca o godz. 13:00, a po niej spotkanie w salce.

Duszpasterz: wikariusz o. Radosław Mucha.

Zespół muzyczny "Theotokos"

Zespół istnieje w Parafii Matki Boskiej Bolesnej od września 2006 r. Od początku skupiał osoby dorosłe, które będąc po formacji oazowej, zapragnęły kontynuować swoją posługę w Kościele poprzez animację muzyczną liturgii i innych wydarzeń parafialnych. Ponieważ były to młode małżeństwa, pierwotnym założeniem, które jest realizowane do dziś, stała się animacja Mszy Świętej dla dzieci i włączenie się w przygotowanie muzyczne dzieci przed I Komunią Świętą. Wraz z rozwojem zespołu udział w posłudze muzycznej mieli także ludzie bardzo młodzi, uczniowie i studenci. Zaangażowani w prace zespołu byli zarówno amatorzy, jak i osoby wykształcone muzycznie, tak w kategorii wokalnej, jak i instrumentalnej.

Główne formy zaangażowania w działalność parafialną wyrażają się między innymi w animacji niedzielnych Mszy Świętych rodzinnych, posłudze w formacji dzieci pierwszokomunijnych, animacji muzyczno – liturgicznej głównych wydarzeń parafialnych, takich jak: Pasterka, Rezurekcja, Boże Ciało, rekolekcje ewangelizacyjne wspólnoty parafialnej i inne. Zespół zapraszany jest także do posługi muzycznej podczas ślubów, chrztów czy innych wydarzeń, także poza rodzinną parafią.

Stałym elementem jest również formacja duchowa członków Zespołu realizowana poprzez udział w wydarzeniach ewangelizacyjnych, cykliczną Mszę Świętą dla Zespołu czy wspólną modlitwę. Formacja duchowo – muzyczna to udział m.in. w warsztatach rozwijających umiejętności wokalne i instrumentalne, prowadzonych np. przez jezuitów, dominikanów czy Archidiecezję Łódzką. Wyrazem szczególnego nabożeństwa członków Zespołu do Matki Bożej jest przybranie nazwy „Theotokos” i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi członków Zespołu i ich rodzin dnia 21 września 2014 r.

Czas i miejsce spotkań: poniedziałki godz. 19:30 salka na II piętrze nad zakrystią (wejście klatką schodową od ulicy); dyrygent: pani Joanna.

Duszpasterz: o. Sebastian Walak.

Menu