Terytorium Parafii

Ulice należące do parafii

 

Grabieniec
Harcerzy Zatorowców
Judyma
Kaczeńcowa – 6, 6A, 6B
Pasjonistów
Parcelacyjna
J. Podborskiej
Andrzeja Radka
Rojna 1-23 i 2-42
Sałatowa
Traktorowa 74-94C
o. Jana Wszędyrównego (część na zachód od Traktorowej)

Menu