Bierzmowanie

Czym jest sakrament bierzmowania?

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego. (Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, nr 203)

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, nr 268).

 

Sakrament bierzmowania w naszej parafii

Decyzją abp Grzegorza Rysia od roku 2018 w całej archidiecezji przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa trzy lata. Młodzi rozpoczynają je w 7 klasie szkoły podstawowej, a kończą i przyjmują sakrament bierzmowania w 1 klasie szkoły średniej.

Istnieje również możliwość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osoby dorosłe. W tym przypadku należy skontaktować się z Ojcem Proboszczem i ustalić sposób przygotowania do przyjęcia tego sakramentu.

 

 

Informacje dla kandydatów do bierzmowania

1. Spotkania dla wszystkich kandydatów odbywają się raz w miesiącu, zazwyczaj w 3. niedziele miesiąca, w okolicach Mszy św. o godzinie 18:00. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych jest bardzo ważne i wymagane. Są one przeznaczona dla młodzieży. Zbieramy na nich podpisy/pieczątki.

2. Spotkanie formacyjne dla rodziców i świadków będzie zorganizowane osobno.

3. Są zasadniczo dwa rodzaje spotkań: – spotkania formacyjne prowadzone przez kapłana dla wszystkich kandydatów; – spotkania w małych grupach prowadzone przez świeckich animatorów.

4. Nie zbieramy numerów telefonów ani e-maili, więc tym bardziej prosimy o uważne sprawdzanie cotygodniowych ogłoszeń parafialnych (np. na stronie internetowej) dotyczących kandydatów do bierzmowania.

5. Zachęcamy wszystkich kandydatów do uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. (zwł. o godzinie 18:00) i w nabożeństwach związanych z różnymi okresami roku liturgicznego.

Dodatkowe informacje dla kandydatów przystępujących w najbliższym czasie do bierzmowania

1. Kandydaci mający przyjąć bierzmowanie na wiosnę 2020 roku do końca roku 2019 powinni: a) przynieść odpis aktu chrztu, bądź – jeśli ktoś był chrzczony w naszej parafii Matki Boskiej Bolesnej – przyjść z indeksem do naszej kancelarii, gdzie zostaną wpisane dane dotyczące chrztu. b) poinformować, kto będzie świadkiem bierzmowania.

2. Kandydaci otrzymali książeczki-indeksy. Gdy są na Mszy lub nabożeństwie, zachęcamy do przychodzenia do zakrystii po pieczątkę/podpis. Usilnie zachęcamy do przynajmniej 3-krotnego uczestnictwa:

• w Adwencie – w Roratach

• w Wielkim Poście – w Drogach Krzyżowych

3. Kandydaci uczestniczą w lekcjach religii w szkołach. W indeksach jest miejsce na wpis od katechety zaświadczający o owocnym uczestnictwie w katechezie.

4. Warunki bycia świadkiem (najlepiej gdy jest nim jedno z rodziców chrzestnych kandydata): jest katolikiem, ukończył 16 lat, ma bierzmowanie, prowadzi życie zgodne z wiarą.

5. Wybór imienia – zachęcamy do pozostania przy imieniu chrzcielnym. Wyjątkiem są osoby, które nie mają świętego patrona ze chrztu – te osoby powinny wybrać sobie imię świętego jako swojego patrona od bierzmowania.

6. Zachęcamy do przynajmniej czterokrotnego przystąpienia do sakramentu spowiedzi św.: (1) na rozpoczęcie przygotowania, (2) na Boże Narodzenie, (3) na Wielkanoc (4) przed bierzmowaniem. Po spowiedzi otrzymujemy podpis kapłana w indeksie.

Menu