I) Zakończyliśmy kolędę w naszej parafii, gdzie przez dwa lata nie było możliwości przez pandemię udać się z błogosławieństwem do Was parafianie. Począwszy od 02 stycznia, w ciągu dwóch tygodni ojcowie odwiedzili naszych wiernych, którzy złożyli deklarację i chęć przyjęcia kapłana. Mamy świadomość tego, że sposób w jaki ogłaszaliśmy naszą kolędę wywołał u niektórych osób zakłopotanie, szczególnie osób starszych. Kolęda ma na pierwszym miejscu wymiar duszpasterski, pastoralny. Kapłan przychodził więc do domu nie jako prywatna osoba, ale jako przedstawiciel Kościoła, czyli nosiciel Bożego błogosławieństwa. Dom w dniu wizyty kapłana, stawał się wyjątkowym miejscem, gdzie zgromadzona rodzina pod jego przewodnictwem dziękowała za dary Boże i prosiła o łaski Boże na progu Nowego Roku. W ogromnej większości, pobyt w domach naszych wiernych stanowił radosne spotkanie, które umacniało już istniejące więzi przyjaźni poprzez wymianę myśli i doświadczeń. Poznawaliśmy również nowe rodziny oraz ich życie.

II) Zakończona kolęda ukazała nam również kilka problemów, na które w trosce o dobro duchowe naszych wiernych, jesteśmy zobowiązani zwrócić uwagę: Po pierwsze – sprawa niedzielnej i świątecznej Mszy św. Przypominamy, że III przykazanie Dekalogu mówi nam: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, a pierwsze przykazanie kościelne precyzuje ten święty obowiązek: „W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych”. Świętami nakazanymi w Polsce poza niedzielami są: uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia); uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia); uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia); uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) i uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).Obowiązkowe uroczystości Wielkanocy i Wniebowstąpienia zawsze przypadają w niedzielę. Jeśli więc ktoś nie wypełnia tych przykazań z lenistwa lub zawinionego zaniedbania, zaciąga winę i naraża się na poważne osłabienie wiary. Z uwagi na różny rodzaj pracy warto przemyśleć, jak ułożyć plan tygodnia i dnia, aby być na niedzielnej czy świątecznej Mszy św. Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego Józefa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek do Zesłaniu Ducha Świętego), świętego Szczepana, nie są świętami nakazanymi, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział we Mszy św. Po drugie – niepokoją nas zjawiska uderzające bezpośrednio w małżeństwa i rodziny. Wiemy, jak wielką wartością są trwałe małżeństwa umocnione sakramentem, oparte na wierze w Boga. Apelujemy do tych, którzy podejmują pracę z dala od domu, o zachowanie więzi z rodzinami. Łatwiej wtedy zachować wartości płynące z wiary i dochować wierności w małżeństwie. Warto przypomnieć rodzicom o potrzebie stawiania wymagań w sferze wiary swoim dzieciom, także tym dorosłym. Rodzice mają obowiązek przypominania, że poważnym nieporządkiem w świetle wiary i wymagań Ewangelii, zwłaszcza przykazania szóstego: „Nie cudzołóż”, jest to, kiedy osoby przed ślubem mieszkają razem jak mąż i żona. Niech nikogo nie zwodzi w tym względzie propagowany przez dzisiejszy świecki świat, model zachowania. Nade wszystko jednak prosimy o tworzenie prawdziwego domu – domu mającego klimat wspólnoty miłości i wiary. Domu naszych tradycji religijnych i ojczystych – polskich. Dbajmy o naszą polską tradycję opartą przecież na chrześcijaństwie. W tym kontekście, w trosce o dobro naszych rodzin – zadajemy rodzicom pytanie: czy dzieci w waszej rodzinie widzą was modlących się w domu ? Czy znajdujecie czas na wspólną z nimi rozmowę o ich problemach i sprawach ? Czy dzieci będą mogły po wielu latach, wspominać wasze miejsce w kościele, z czasów wspólnej z nimi Mszy św. Po trzecie apelujemy do uwikłanych w różne przypadki losowe. Czasami istnieje pokusa tworzenia wspólnoty z inną osobą, z którą nie zawsze jest możliwy związek sakramentalny. Odrzućmy zgubne przykłady, które propagują nam idole tego świata, znudzone gwiazdy i fałszywi prorocy. Przestrzegamy, że życie w niesakramentalnym związku stanowi niekorzystną sytuację dla życia wiary. Osoby takie bowiem nie mogą korzystać z darów nadprzyrodzonych udzielanych w sakramentach Pokuty i Eucharystii, a poza tym dają zły przykład, wręcz gorszący w otoczeniu, zwłaszcza dzieciom i młodzieży.

III) Ewangelia mówi o obecności Maryi na weselu w Kanie Galilejskiej, na które został również zaproszony Jezus wraz ze swoimi uczniami. To piękne, kiedy małżeństwa zapraszają Zbawiciela wraz z Maryją do swojego domu. Kiedy dla Pana Boga jest pierwsze, najważniejsze miejsce w naszych rodzinach. Warto bowiem, w tych szalonych czasach, gdzie wielu zagubiło prawdę o szlachetnym życiu, przyjaźnić się z Kimś, kto poprowadzi nas pewną drogą. W czasach, kiedy wielu ludzi zniewolonych agresją i hejtem oraz nieczystością i bezwstydem, już nie odróżnia dobra od zła i służy fałszywym bogom – potrzeba nam Przewodnika w naszych rodzinach, którym jest Jezus Chrystus. Maryja, która jest zawsze blisko Jezusa podpowiada nam dzisiaj, jak tym w Kanie Galilejskiej: – Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn.

IV) Podsumowując kolędę pragnę zaznaczyć, że jesteśmy bardzo wdzięczni za okazywaną nam gościnność i chrześcijańską życzliwość. Cieszy nas, wyrażane przez Was przywiązanie do kościoła, zakonników i klasztoru. Bardzo nam było miło słuchać również wypowiedzi mówiących o tym, iż wierni czują się dobrze w naszym kościele, że stwarza on dobry nastrój do modlitwy i tworzenia wspólnoty. Dziękuję wszystkim zaangażowanym za transmisję na kanale Yuotube mszy św., za wszelką pomoc w różnych sprawach, czasem bardzo trudnych i fizycznych. Usłyszeliśmy wiele cennych uwag i rad, co pokazuje troskę o nasz kościół. Szczególnie zwracano uwagę na nagłośnienie w kościele, remont wieży, remont schodów do kościoła. Zapewniamy, że to wszystko również nam leży na sercu. Z powodu wysokich kosztów na remonty musimy odkładać pieniądze, by zrealizować stopniowo dane inwestycje.

V) Pragnę również w sprawozdaniu podać statystykę parafialną za rok 2022, stan personalny naszej wspólnoty oraz zrealizowane inwestycje parafialne. W naszej parafii liczącej około 8000 osób w roku kalendarzowym 2022 udzieliliśmy 44 chrzty św., pobłogosławiliśmy 9 związków małżeńskich oraz odprowadziliśmy do Pana 160 osób. W czerwcu odszedł z naszej wspólnoty o. Grzegorz Szczygieł, który pełnił funkcję Proboszcza. Odszedł ze Zgromadzenia Pasjonistów do Diecezji. Od 3 września w naszej wspólnocie zakonnej zaszły kolejne zmiany personalne. O. Krzysztof Kukliński CP po pełnieniu funkcji Przeora Klasztoru przeszedł do wspólnoty w Rawie Mazowieckiej. Ja, ojciec Łukasz Nawotczyński CP od 03 września objąłem funkcję Proboszcza. Dołączył do naszej wspólnoty o. Leonard Załoga CP nasz senior, który był w Rawie Maz., który ma tu zapewnioną opiekę medyczną. Wspomagają w pracy duszpasterskiej o. Krzysztof Zygmunt CP, który został Przeorem klasztoru od września i pełni funkcję Wikariusza parafialnego, o. Tomasz Gałkowski CP, o. Hieronim Skrzypek CP, o. Stanisław Banach CP, i brat Maciej CP.

Dzięki ofiarności wiernych nasza parafia płaci na bieżąco wszystkie rachunki i należności oraz nie ma żadnych zaległości finansowych względem instytucji kościelnych i państwowych. Jest to nasza wspólna troska i odpowiedzialność za naszą świątynię, aby jak najdłużej mogła służyć Bogu i ludziom. Wszystkim ofiarodawcom składamy zapewnienie o naszej zakonnej codziennej modlitwie za darczyńców kościoła i klasztoru.

Średnia zbieranych ofiar na tacę w niedzielę wynosi ok. 4000. Z tego opłacane są: ubezpieczenie kościoła ( ok. 3500 zł raz na rok), pracownicy ( 5 osób ) ich pensja co miesiąc wynosi w sumie ponad 8000 zł., prąd ok. 2000 zł, woda ok. 2000 zł, ogrzewanie kościoła ( za grudzień i styczeń 29000 zł.). Jak widzimy jest to kolosalna liczba co do średniej zbieranych ofiar. Jest również wiele innych rzeczy, które kupujemy do kościoła jak ( komunikanty, hostie, kadzidło, wino, olej do świec, węgielki oraz chemia do sprzątania kościoła i pomieszczeń).

VI) Na zakończenie sprawozdania w imieniu własnym i ojców pracujących przy naszej parafii pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie za złożone wszystkie ofiary. Bóg zapłać ! Pragniemy także podziękować za modlitwę, życzliwość i składane ofiary na utrzymanie naszego kościoła. Niech Bóg przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej, patrzącej na nas, błogosławi Waszym Rodzinom oraz wszystkim modlącym się w naszej świątyni.

05 luty 2023 o. Łukasz Nawotczyński CP, proboszcz parafii.

Menu