W niedzielę, 19 lipca o godz. 10.00 w naszej parafii pw. Matki Bożej Bolesnej sprawowana była Msza św., podczas której miało miejsce uroczyste wprowadzenie na urząd i przejęcie obowiązków proboszcza przez o. Grzegorza Szczygła CP.

Na początku tej uroczystości głos zabrał Dziekan Dekanatu Łódź Teofilów – Żubardź ks. kan. Jarosław Kaliński, który odczytał treść dokumentu nominacyjnego ks. abpa Grzegorza Rysia wystosowanego na wniosek Prowincjała Pasjonistów oraz krótki biogram nominata.

o. Grzegorz Szczygieł CP urodził się 3 lipca 1988 r. w Lublińcu. Pierwsze śluby zakonne złożył 15 września 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Kazimierza Nycza 24 maja 2014 roku w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Po święceniach został skierowany do parafii św. Mateusza Ap. i Ew. w Warszawie na Białołęce. W ciągu tego 6 letniego pobytu w parafii uczył w szkole, był opiekunem kilku Wspólnot w parafii. Decyzją o. Prowincjała z dniem 1 lipca tego roku został skierowany do parafii MB Bolesnej w Łodzi.

Po zakończeniu uroczystego ogłoszenia przez ks. dziekana aktu nominacji nowego proboszcza powitali najpierw w imieniu parafian, przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

Potem przejęcie probostwa dokonało się w symboliczny sposób poprzez przekazanie przez ks. kan. Jarosława Kalińskiego kluczy do świątyni o. Grzegorzowi.

Po homilii, którą wygłosił o. Grzegorz, nastąpiło uroczyste wyznanie wiary (“Credo”) przez o. proboszcza oraz złożenie uroczystej przysięgi i podpisanie dokumentów nominacyjnych.

Na zakończenie homilii o. proboszcz prosił zebranych o modlitwę, byśmy jako parafia potrafili już tu na ziemi budować Królestwo Boże. Polecamy jego posługę, jak również całą naszą wspólnotę parafialną, Patronce naszej parafii, Matce Bożej Bolesnej wypraszając potrzebne łaski.

Menu