LITURGIA DO NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

MSZE ŚWIĘTE sprawowane są codziennie zgodnie z planem. Ze względu na ograniczenia przebywania w kościelne maksymalnie 5 osób prosimy by umożliwić uczestnictwo w nich osobom, które zamawiały intencję mszalną. O godzinie 18 zazwyczaj odprawiana jest przez trzech kapłanów Msza św. koncelebrowana. Prosimy, także w tej sytuacji, o zachowanie możliwości przebywania w kościele maksymalnie 5 osób.

SAKRAMENT POJEDNANIA – przypominamy, że okres spowiedzi wielkanocnej trwa w Polsce do Niedzieli Trójcy świętej. W sytuacji niemożności skorzystania z sakramentu pojednania zachęcamy tych, którzy czują się w grzechu ciężkim do dokonania aktu żalu doskonałego powodowanego miłością do Boga i pragnieniem uzyskania rozgrzeszenia po wcześniejszym rachunku sumienia w połączeniu z postanowieniem poprawy. Jeśli ktoś czuje się w takiej sytuacji i dokona tej formy żalu doskonałego zostają mu odpuszczone grzechy również ciężkie. Warunkiem uzyskania pojednania jest jednocześnie postanowienie jak najszybszej spowiedzi sakramentalnej, gdy będzie ku temu sposobność.

Korzystajmy również z łaski odpustu zupełnego. Można uzyskać go codziennie będąc w stanie łaski uświęcającej. Warunki jego otrzymania zostały podane w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, którego treść znajduje się na stronie parafialnej pasjonisci.pl

SAKRAMENT POJEDNANIA 30.03. – 8.04.

Kapłani w tych dniach będą spowiadali codzienne w salce odczytów, do której wchodzimy wejściem bocznymi jak do kancelarii:

– godz. 8-9

– godz. 17-19.

 

SAKRAMENT POJEDNANIA W TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – godz. 8 – 12 i 20 – 22.

WIELKI PIĄTEK – godz. 8 – 12 i 20 – 22.

WIELKA SOBOTA – godz. 8-18.

Kapłani w tych dniach będą spowiadali codzienne w salce odczytów, do której wchodzimy wejściem bocznymi jak do kancelarii. Prosimy o zachowanie porządku i oczekiwanie na kapłana przed kościołem, który będzie zapraszał. Przed kościołem można się gromadzić zachowując wszelkie zalecenia związane z wychodzeniem z domu i przebywaniem wspólnie poza nim.

 

ORGANIZACJA TRIDUUM PASCHALNEGO

Wielki Tydzień

Z powodu ograniczeń nałożonych przez władze państwowe i kościelne celem zadbania o nasze zdrowie i nierozprzestrzenianie się koronawirusa liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana w kościele przez samych kapłanów i siostry zakonne. Obejmujemy naszą wspólną modlitwą wszystkich naszych parafian i prosimy o włączenie się do tej modlitwy przez udostępniane w internecie (Liturgia z arcybiskupem G. Rysiem na stronie archidiecezja.lodz.pl) i telewizji przekazy medialne.

Wielki Czwartek – Msza wieczerzy Pańskiej o godz. 18.

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.

Liturgia Wigilii Paschalnej w sobotę o godz. 22.

Prosimy o adoracje prywatne w Waszych domach, zwłaszcza w godzinach wieczornych w Wielki Czwartek. Niech będzie to czas na wspólną, rodzinną modlitwę różańcową o godz. 20.30 oraz lekturę Pisma świętego. Do codziennej rodzinnej modlitwy różańcowej zapraszamy wraz z naszą wspólnotą zakonną, która gromadzi się na niej każdego dnia o godzinie 20.30.

W Wielki Piątek poświęćmy czas na rodzinną adorację Krzyża w domach, na wspólną Drogę Krzyżową.

W Wielką Sobotę pamiętajmy o Chrystusie złożonym do grobu i naszej duchowej przy Nim obecności. Na wzór betlejemskich szopek, które ustawiamy w naszych domach na święta Bożego Narodzenia, niech Krzyż Chrystusa będzie w naszych domach obecny w najważniejszym miejscu.

W tych dniach kościół pozostanie otwarty jedynie w kruchcie kościelnej. Prosimy unikać jednak większej w niej obecności niż 5 osób. Nie wchodźmy do kruchty, gdy już w niej jest 5 osób.

W Wielką Sobotę nie będzie miał miejsca w kościele tradycyjny obrzęd błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Podajemy zatem tekst błogosławieństwa pokarmów do wspólnego odmówienia przed tradycyjnym śniadaniem wielkanocnym.

W Niedzielę Wielkanocną oraz Poniedziałek Wielkanocny Msze święte będą odprawiane zgodnie z porządkiem niedzielnym. Jesteśmy zobligowani do przestrzegania zasady obecności na każdej Mszy św. maksymalnie 5 osób. Dajmy pierwszeństwo tym osobom, które zamówiły intencję Mszy świętej. Przyjmijmy w tych dniach Komunię świętą duchową zgodnie z tradycją i nauczaniem Kościoła (por. o Komunii św. duchowej artykuł na stronie parafialnej). Korzystajmy z darów łaski, które znajdują się w Kościele.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 Wszyscy: Amen.

 Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 Wszyscy: Amen.

 

Menu