1. 24. 06. obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Uroczyste Msze św. o godz. 8:00 i 18:00.

2. 28. 06. będziemy świętować jubileusz 50-lecia kapłaństwa o. Hieronima Skrzypka. Jubileuszowa Msza św. zostanie odprawiona o godzinie 13:00.

3. Dziękujemy asyście procesyjnej, ministrantom i tym wszystkim, którzy brali czynny udział w procesjach oktawy Uroczystości Bożego Ciała.

4. Informujemy, że wznowiliśmy zbiórkę makulatury do niebieskich kontenerów przy domu sióstr.

5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Idziemy, Przewodnika katolickiego, Niedzieli, Miłujcie się.

6. W tym tygodniu pożegnaliśmy zmarłych z naszej parafii:
++ Zagmunta Szymczyk, Irenę Graczyk, Huberta Grab

Menu