1. Prosimy o zapoznanie się z organizacją Wielkiego Tygodnia w naszej parafii. Na głównej stronie internetowej parafii (pasjonisci.pl) znajduje się wykaz godzin spowiedzi oraz celebracji liturgicznych (zakładka Plan liturgii do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego). W ciągu tygodnia można przystąpić do komunii świętej o godz. 8.30 (po Mszy św. o godz. 8.00) oraz o godz. 18.30 (po Mszy św. o godz. 18.00).

Czekamy na dalsze wytyczne dotyczące liczby osób mogących brać udział we Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji na stronie parafialnej i podawanych w mediach powszechnych.

2. W Niedzielę Palmową będzie transmitowana on line Msza św. z naszego kościoła parafialnego o godz. 10. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i łączności z parafialną wspólnotą.
Transmisje on line będą przeprowadzone również w Wielki Czwartek (godz. 18), w Wielki Piątek (godz. 18) i w Wigilię Zmartwychwstania (godz. 22). Liturgia będzie sprawowana w kościele tylko przy udziale osób duchownych i sióstr zakonnych.

3. Zapraszamy tradycyjnie na adorację Chrystusa w ciemnicy w głównym ołtarzu w Wielki Czwartek w godz. 20-22 i w Wielki Piątek w godz. 8-12 oraz w grobie w godz. 20-22, a także w Wielką Sobotę w godz. 8-17. W tym roku symboliczny i prosty grób Pański będzie znajdował się blisko wejścia za szklanymi drzwiami oddzielającymi kruchtę od naw kościelnych. Przypominamy i prosimy, by w kruchcie nie było więcej niż 5 osób.

4. Od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy Arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś będzie prowadził internetowe rekolekcje dla Łodzi. Godziny spotkań rekolekcyjnych można znaleźć na stronie archidiecezja.lodz.pl.

Prosimy również o zapoznawanie się na bieżąco ze wszystkim transmisjami religijnymi w środkach masowego przekazu. W ten sposób utrzymujmy kontakt między sobą w ramach jednej rodziny chrześcijańskiej. Pamiętajmy o Komunii Świętej duchowej oraz możliwości uzyskania odpuszczenia grzechów poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego. Informacje znajdują się na stronie głównej parafii.

5. Zwracamy się do was również z prośbą o pomoc finansową w tym trudnym czasie. Nasze środki finansowe przeznaczane co miesiąc na utrzymanie parafii: opłaty za kościół i dla pracowników są na wyczerpaniu (miesięcznie wynoszą one około 18 000 zł). Nie mamy ofiar składanych co tydzień przez was na tacę. A są to dochody tylko parafialne. Nie chcielibyśmy na razie naruszać funduszy, które zbieramy na remont wieży kościelnej. W przeciwnym razie remont ten znacznie przesunie się w czasie. Ofiary można złożyć bezpośrednio lub na konto parafialne.

6. Na stronie parafialnej zamieszczony został tekst błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Pamiętajmy o wspólnej modlitwie dziękując Chrystusowi za dar Zmartwychstania.

7. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności następujące osoby:
Władysław Szczęsny
Andrzej Wystop
Irena Kamińska
Janina Michalak
Bogdan Krasowski
Teresa Kopeć
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ……….

6. Prosimy o przekazanie informacji (ogłoszeń parafialnych) sąsiadom, osobom starszym, które nie mają dostępu do komputera. Wykażmy więź jedności między nami czy zorganizujmy w naszych domach (zachowując przepisy bezpieczeństwa) wspólne uczestnictwo w wydarzeniach Paschy Chrystusa.

Menu