(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson. Christe, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Gemmo, oblubienico Jezusa Ukrzyżowanego,  módl się za nami.
Święta Gemmo, kwiecie męki Jezusa Chrystusa
Święta Gemmo, miłośniczko ran Chrystusa
Święta Gemmo, oddana całkowicie Bogu i bliźniemu
Święta Gemmo, posłuszna woli Bożej
Święta Gemmo, cuda męki Pańskiej medytująca
Święta Gemmo, do kroczenia ścieżkami świętości swoim przykładem innych zachęcająca
Święta Gemmo, dobrocią serca innych urzekająca
Święta Gemmo, w obliczu cierpienia męstwem błyszcząca
Święta Gemmo, w Serce Jezusa się wsłuchująca
Święta Gemmo, w oblicze Chrystusa się wpatrująca
Święta Gemmo, ze Świętym Gabrielem o męce Pańskiej rozmawiająca
Święta Gemmo, w szkole męki Pańskiej cnoty nabywająca
Święta Gemmo, rodziców i rodzeństwo miłująca
Święta Gemmo, cała Chrystusowi oddać się pragnąca
Święta Gemmo, za głosem Chrystusa podążająca
Święta Gemmo, w chorobie wytrwale cierpienie znosząca
Święta Gemmo, w życiu konsekrowanym szczyt miłości znajdująca
Święta Gemmo, sanktuarium lukkijskie ozdabiająca
Święta Gemmo, w domu żarliwie innym służąca
Święta Gemmo, kierownikom duchowym posłuszna
Święta Gemmo, chlubo Toskanii
Święta Gemmo, nauczycielko pobożności pasyjnej
Święta Gemmo, wzorze życia kontemplacyjnego
Święta Gemmo, do kościołów lukkijskich pielgrzymująca

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święta Gemmo Galgani.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty uczyniłeś Świętą Gemmę Galgani, dziewicę, obrazem Twego ukrzyżowanego Syna, daj nam przez jej wstawiennictwo uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa, abyśmy mogli być włączeni do Jego chwały. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.  Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej
z dnia 15.03.2012 Nr 237(K)2012

Autorem koronki i litanii  do Świętej Gemmy Galgani
jest o. Rafał Sebastian Pujsza CP

Menu