Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się,

Chryste, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się,

Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się,

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Jezu, mądrości odwieczna, zmiłuj się nad nami,

Słowo, które stało się ciałem, zmiłuj się nad nami,

Nienawidzone przez świat, zmiłuj się nad nami,

Sprzedane za trzydzieści srebrników, zmiłuj się nad nami,

Wylewające krwawy pot w agonii, zmiłuj się nad nami,

Zdradzone przez Judasza, zmiłuj się nad nami,

Opuszczone przez uczniów, zmiłuj się nad nami,

Policzkowane, zmiłuj się nad nami,

Oskarżone przez fałszywych świadków, zmiłuj się nad nami,

Słowo, którego Piotr się zaparł, zmiłuj się nad nami,

Wyszydzone przez Heroda, zmiłuj się nad nami,

Wychłostane przez Piłata, zmiłuj się nad nami,

Odrzucone dla Barabasza, zmiłuj się nad nami,

Przytłoczone ciężarem krzyża, zmiłuj się nad nami,

Ukoronowane cierniami, zmiłuj się nad nami,

Odarte z szat, zmiłuj się nad nami,

Przybite do drewna, zmiłuj się nad nami,

Znieważane przez Żydów, zmiłuj się nad nami,

Wyśmiewane przez złoczyńcę, zmiłuj się nad nami,

Zranione włócznią, zmiłuj się nad nami,

Wylewające ostatnią kroplę krwi, zmiłuj się nad nami,

Opuszczone przez Ojca, zmiłuj się nad nami,

Umierające za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami,

Zdjęte z krzyża, zmiłuj się nad nami,

Złożone w grobie, zmiłuj się nad nami,

Zmartwychwstałe w chwale, zmiłuj się nad nami,

Wstępujące do nieba, zmiłuj się nad nami,

Zsyłające Pocieszyciela, zmiłuj się nad nami,

Jezu, nasza Ofiaro, zmiłuj się nad nami,

Jezu, nasz Pośredniku, zmiłuj się nad nami,

Jezu, nasz Sędzio, zmiłuj się nad nami,

Bądź nam miłościw, Przepuść nam, Panie,

Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas, Panie,

Od wszystkich grzechów, wybaw nas, Panie,

Od wszelkiego zła, wybaw nas, Panie,

Od gniewu i nienawiści, wybaw nas, Panie,

Od złośliwości i mściwości, wybaw nas, Panie,

Od niewiary i twardości serca, wybaw nas, Panie,

Od bluźnierstwa i świętokradztwa, wybaw nas, Panie,

Od obłudy i chciwości, wybaw nas, Panie,

Od ślepoty rozumu, wybaw nas, Panie,

Od gardzenia Twoimi przestrogami, wybaw nas, Panie,

Od powtórnych upadków po Twoim sądzie, wybaw nas, Panie,

Od niebezpieczeństw duszy i ciała, wybaw nas, Panie,

Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie,

My, grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas,

Abyś raczył nas oszczędzić, błagamy Cię, wysłuchaj nas,

Abyś raczył nam przebaczyć, błagamy Cię, wysłuchaj nas,

Abyś bronił Twojego Kościoła, błagamy Cię, wysłuchaj nas,

Abyś błogosławił tym, którzy są Twoi, błagamy Cię, wysłuchaj nas,

Abyś nawrócił twoich wrogów, błagamy Cię, wysłuchaj nas,

Abyś rozszerzył prawdę, błagamy Cię, wysłuchaj nas,

Abyś zniszczył błąd, błagamy Cię, wysłuchaj nas,

Abyś potrzaskał fałszywych bogów, błagamy Cię, wysłuchaj nas,

Abyś zwiększył liczbę Twoich wybrańców, błagamy Cię, wysłuchaj nas,

Abyś uwolnił pobożne dusze z więzów, błagamy Cię, wysłuchaj nas,

Abyś raczył zjednoczyć nas ze świętymi Twymi w niebie, błagamy Cię, wysłuchaj nas,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Panie, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się.

Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie.

Albowiem przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat.

Módlmy się:
O Boże, który dla odkupienia świata raczyłeś się urodzić na ziemi i być obrzezany, i być odrzucony, i być zdradzony, i być spętany, i prowadzony na śmierć, i oglądany w nagości wśród szyderstw, być fałszywie oskarżony, umęczony i poraniony, opluty, ukoronowany cierniem, wyszydzony, znieważony, policzkowany, bity rózgami, odarty z szat, przybity do krzyża, podniesiony na krzyżu, policzony między złoczyńców, napojony żółcią i octem, przeszyty włócznią – przez najświętszą mękę Twoja, która oto przypominamy sobie, my, grzeszni słudzy Twoi, i przez Twój święty krzyż i śmierć pełną łaski, uchroń nas od cierpień piekła i powiedź nas tam, gdzie powiodłeś rozbójnika ukrzyżowanego razem z Tobą, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.