Relacja z objęcia probostwa przez o.Wojciecha Adamczewskiego

RELACJA Z OBJĘCIA PROBOSTWA 
PRZEZ O. WOJCIECHA ADAMCZEWSKIEGO CP
msza 2A

W niedzielę 9 września o g. 10,00 w naszej parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej sprawowana była Msza św., podczas której miało miejsce uroczyste wprowadzenie na urząd i przejęcie obowiązków proboszcza przez o. dr. Wojciecha Adamczewskiego CP.

msza 13

Na początku tej uroczystości sprawowanej przy bardzo licznym udziale wiernych głos zabrał Dziekan Dekanatu Łódź Teofilów - Żubardź ks. Jarosław Kaliński, który odczytał treść dokumentu nominacyjnego ks. abpa Grzegorza Rysia wystosowanego na wniosek Prowicjała Pasjonistów oraz krótki biogram nominata.

msza 12A

Wojciech Adamczewski urodził się 12 czerwca 1972 roku, jako syn Kazimierza i Jadwigi. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1994 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1998 r. Następnie odbył studia w Rzymie, otrzymując tytuł doktora nauk filozoficznych.

msza 11A

Później posługiwał w parafii prowadzonej przez pasjonistów na Ukrainie, a od 2016 r. w naszej parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej, angażując się jako duszpasterz parafialny, grupy młodzieżowo-studenckiej, duszpasterz chorych oraz w Domu Pomocy Społecznej. Po śmierci we wrześniu 2017 roku o. Piotra Sobola CP przejął o. Wojciech po zmarłym współbracie obowiązki kapelana Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej przy Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

msza 10AAA

A decyzją nowych władz zakonnych Zgromadzenia Pasjonistów po tegorocznej czerwcowej Kapitule Prowincjalnej o. Wojciech Adamczewski jest nie tylko nowym przełożonym łódzkiej wspólnoty zakonnej i proboszczem naszej parafii, ale także ekonomem i pierwszym konsultorem całej Polskiej Prowincji Pasjonistów.

msza 8A

Po zakończeniu uroczystego ogłoszenia przez ks. dziekana aktu nominacji, nowego proboszcza powitali najpierw w imieniu parafian przedstawiciele Duszpasterskiej Rady Parafialnej, a potem w imieniu wszystkich działających przy naszej parafii grup duszpasterskich - przedstawiciele Odnowy w Duchu Św. "Łaska Pana".

msza 7A

Następnie w imieniu ojców posługujących w łódzkiej wspólnocie Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa słowa powitania wygłosił wieloletni wikariusz naszej parafii o. Hieronim Skrzypek CP.

msza 6A

Słowo powitania oraz życzenia prowadzenia parafii i wspólnoty zakonnej z otwartością na dary Ducha Świętego, przy Jego wsparciu i mocy złożył także ustępujący proboszcz o. Artur Kiliszek CP.

msza 5A

Potem przejęcie probostwa dokonało się w symboliczny sposób poprzez przekazanie przez ks. Jarosława Kalińskiego kluczy do świątyni o. Wojciechowi Adamczewskiemu.

msza 3A

Po homilii, którą wygłosił nominat o. Wojciech Adamczewski (m.in. dziękując za serdeczne powitanie i prosząc o modlitwę w intencji jego posługi, o wspólną troskę za parafię i wyrozumiałość dla początkującego proboszcza) nastąpiło uroczyste wyznanie wiary ("Credo") przez o. Wojciecha oraz złożenie uroczystej przysięgi i podpisanie dokumentów nominacyjnych.

msza 1A

By powrócić do tych podniosłych chwil ważnych dla naszej parafii zapraszamy do zapoznania się:

z fotorelacją dostępną w zakładce GALERIA - by do niej przejść, "kiliknij" TUTAJ;

z zapisem audio homilii o. Wojciecha Adamczewskiego oraz powitania nowego proboszcza i składania przez niego Credo i przyrzeczenia - by do nich przejść, "kiliknij" TUTAJ.

msza 9A

Polecajmy Bogu w modlitwie nowego proboszcza oraz jego posługę dla naszej parafii i zakonu pasjonistów!

msza 4

Poprawiony (niedziela, 16 września 2018 00:19)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.