ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE ODNOWY WIARY

laskapana

Grupa Odnowy w Duchu witym "aska Pana" dziaajca przy naszej parafii zaprasza na progu Wielkiego Postu na szczegln formacj modlitewn, czyli 10-tygodniowe Rekolekcje Odnowy Wiary zakoczone powierzeniem swego ycia Panu Jezusowi oraz modlitw o napenienie Duchem w. Kady tydzie ma okrelony temat, zwizany z najwaniejszymi kwestiami dotyczcymi ycia duchowego (m.in. problem rozeznawania duchowego, przebaczenia i uzdrowienia, dziaania Ducha witego, grzechu i nawrcenia, osobistej relacji z Bogiem itd.). Seminarium bdzie prowadzone w oparciu o materiay Orodka Odnowy w Duchu w. w odzi w czwartki o g. 19,00 w Sali Siloe przy Dolnym Kociele.

Na te rekolekcje zapraszamy kadego, kto pragnie odnale nowe ycie w Chrystusie i y yw wiar w mocy Ducha witego i we wsplnocie Kocioa.

zeslanie ducha swietego

Seminarium Odnowy Wiary i ycia to rodzaj ewangelizacji i formacji wewntrznej. Skada si na ni: osobiste podjcie drogi odnowy ycia chrzecijaskiego poprzez przyjcie aski nawrcenia i uzdrowienia, nastpnie wiadome przyjcie dziedzictwa duchowego sakramentu chrztu poprzez wyznanie, e Jezus jest Panem; odnalezienie swojego miejsca we wsplnocie Kocioa i podjcie darw i charyzmatw, otrzymanych w sakramencie bierzmowania; uczenie si rozeznawania duchowego, charakterystycznego dla wicze Duchownych w. Ignacego Loyoli oraz chodzenia w Duchu witym wedug wiadectwa Maryi.

odnowa0

Udzia w rekolekcjach nie wymaga adnych szczeglnych predyspozycji. Ta propozycja skierowana jest do kadego czowieka, ktry szuka Jezusa i pragnie bardziej otworzy si na wspprac z Duchem witym. Kady wic, kto stawia sobie powane pytania o sens i owocno ycia, jako swojej wiary, relacj do Chrystusa i stosunek do wsplnoty Kocioa, jest zaproszony do przeycia tego Seminarium.

Zapraszamy!!!

odnowa1v

Poprawiony (niedziela, 11 lutego 2018 00:05)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa