1. W związku z zaistniałą sytuację podajemy plan organizacji Liturgii w najbliższych dwóch tygodniach wraz z Liturgią Triduum Paschalnego. Prosimy o umożliwienie zapoznania się z tymi wydarzeniami osobom, które nie mają dostępu do internetu czy też nie mogą wyjść z domu. Prosimy o wydrukowanie planu wydarzeń liturgicznych i przekazanie go sąsiadom w klatce czy bloku.

2. Plan wydarzeń Liturgii w najbliższych dwóch tygodniach w naszym kościele.

LITURGIA DO NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIGO

MSZE ŚWIĘTE sprawowane są codziennie zgodnie z planem. Ze względu na ograniczenia przebywania w kościelne maksymalnie 5 osób prosimy by umożliwić uczestnictwo w nich osobom, które zamawiały intencję mszalną. O godzinie 18 zazwyczaj odprawiana jest przez trzech kapłanów Msza św. koncelebrowana. Prosimy, także w tej sytuacji, o zachowanie możliwości przebywania w kościele maksymalnie 5 osób.

SAKRAMENT POJEDNANIA – przypominamy, że okres spowiedzi wielkanocnej trwa w Polsce do Niedzieli Trójcy świętej. W sytuacji niemożności skorzystania z sakramentu pojednania zachęcamy tych, którzy czują się w grzechu ciężkim do dokonania aktu żalu doskonałego powodowanego miłością do Boga i pragnieniem uzyskania rozgrzeszenia po wcześniejszym rachunku sumienia w połączeniu z postanowieniem poprawy. Jeśli ktoś czuje się w takiej sytuacji i dokona tej formy żalu doskonałego zostają mu odpuszczone grzechy również ciężkie. Warunkiem uzyskania pojednania jest jednocześnie postanowienie jak najszybszej spowiedzi sakramentalnej, gdy będzie ku temu sposobność.

SAKRAMENT POJEDNANIA 30.03. – 8.04.

Kapłani w tych dniach będą spowiadali codzienne w salce odczytów, do której wchodzimy wejściem bocznym jak do kancelarii:

– godz. 8-9

– godz. 17-19

Korzystajmy również z łaski odpustu zupełnego. Można uzyskać go codziennie będąc w stanie łaski uświęcającej. Warunki jego otrzymania zostały podane w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, którego treść znajduje się na stronie parafialnej:

https://www.pasjonisci.pl/linki-do-materialow-z-ogloszen-parafialnych-na-iv-niedziele-wielkiego-postu-21-03-20-r/?fbclid=IwAR2FsgSDWIU5a2ydcAl6T0YAyDTzOCFuOzl9CrF9Jc_ghAH69QFkqJJSfno

SAKRAMENT POJEDNANIA W TRIDUUM PASCHALNE

Kapłani w tych dniach będą spowiadali codzienne w salce odczytów, do której wchodzimy wejściem bocznym jak do kancelarii.

WIELKI CZWARTEK – godz. 8 – 12 i 20 – 22.

WIELKI PIĄTEK – godz. 8 – 12 i 20 – 22.

WIELKA SOBOTA – godz. 8-18.

Prosimy o zachowanie porządku i oczekiwanie na kapłana przed kościołem, który będzie zapraszał. Przed kościołem można się gromadzić zachowując wszelkie zalecenia związane z wychodzeniem z domu i przebywaniem wspólnie poza nim.

ORGANIZACJA TRIDUUM PASCHALNEGO

Wielki Tydzień

Z powodu ograniczeń nałożonych przez władze państwowe i kościelne celem zadbania o nasze zdrowie i nierozprzestrzenianie się koronawirusa liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana w kościele przez samych kapłanów i siostry zakonne. Obejmujemy naszą wspólną modlitwą wszystkich naszych parafian i prosimy o włączenie się do tej modlitwy przez udostępniane w internecie (Liturgia z arcybiskupem G. Rysiem na stronie archidiecezja.lodz.pl) i telewizyjne przekazy medialne.

Wielki Czwartek – Msza wieczerzy Pańskiej o godz. 18.

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.

Liturgia Wigilii Paschalnej w sobotę o godz. 22.

Prosimy o adoracje prywatne w Waszych domach, zwłaszcza w godzinach wieczornych w Wielki Czwartek. Niech będzie to czas na wspólną, rodzinną modlitwę różańcową o godz. 20.30 oraz lekturę Pisma świętego. Do codziennej rodzinnej modlitwy różańcowej zapraszamy wraz z naszą wspólnotą zakonną, która gromadzi się na niej każdego dnia o godzinie 20.30.

W Wielki Piątek poświęćmy czas na rodzinną adorację Krzyża w domach, na wspólną Drogę Krzyżową.

W Wielką Sobotę pamiętajmy o Chrystusie złożonym do grobu i naszej duchowej przy Nim obecności. Na wzór betlejemskich szopek, które ustawiamy w naszych domach na święta Bożego Narodzenia, niech Krzyż Chrystusa będzie w naszych domach obecny w najważniejszym miejscu.

W tych dniach kościół pozostanie otwarty jedynie w kruchcie kościelnej. Prosimy unikać jednak większej w niej obecności niż 5 osób. Nie wchodźmy do kruchty, gdy już w niej jest 5 osób.

W Wielką Sobotę nie będzie miał miejsca w kościele tradycyjny obrzęd błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Podajemy zatem tekst błogosławieństwa pokarmów do wspólnego odmówienia przed tradycyjnym śniadaniem wielkanocnym.

TEKST BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18:Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

———————————————

Niedzielę Wielkanocną oraz Poniedziałek Wielkanocny Msze święte będą odprawiane zgodnie z porządkiem niedzielnym. Jesteśmy zobligowani do przestrzegania zasady obecności na każdej Mszy św. maksymalnie 5 osób. Dajmy pierwszeństwo tym osobom, które zamówiły intencję Mszy świętej. Przyjmijmy w tych dniach Komunię świętą duchową zgodnie z tradycją i nauczaniem Kościoła (artykuł o Komunii św. duchowej – https://www.pasjonisci.pl/o-komunii-sw-duchowej/). Korzystajmy z darów łaski, które znajdują się w Kościele.

Menu