PROBA O WPATY - "CEGIEKI" NA
NOW FIGUR MARYI NIEPOKALANEJ
FIGURA 1

Kilka tygodni temu zakoczyy si pracezwizane z oczyszczeniem i konserwacj postumentu wykonanego z piaskowca oraz montau nowej kamiennej figury Maryi Niepokalanej stojcej na placu przed obecnym klasztorem sistr, a niegdy kaplic naszej parafii, ktra przez lata suya wiernym, zanim powstaa witynia. Jest to wic wane miejsce - nie tylko historycznie, ale i obecnie - bo na tym placyku m.in. koczy si corocznie procesja w uroczysto Boego Ciaa czy odbywaj si parafialne pikniki.

Prace przy figurze byy konieczne:

- Po pierwsze, by zabezpieczy jej postument niezbdne byo najpierw usunicie kolejnych warstw farb. Przy tej renowacji okazao si, e postument wykonany jest ze szlachetnego piaskowca, ktry po oczyszczeniu i zakonserwowaniu pozostawiono niepomalowany, wydobywajc jego pierwotn urod.

- Po drugie, stara figura maryjna bya ju tak uszkodzona, e wymagaa wymiany. Nowo zamwiona u kamieniarza statuazostaa zaprojektowana w duchu pasjonistycznym - kamienna posta Maryi nosi na piersiach tzw. serce pasjonistw, czyliznak Mki Paskiej: serce, z ktrego wyrasta krzy z umieszczonym wewntrz niego napisem: Iesu XPI Passio (Mka Jezusa Chrystusa).

FIGURA 2

"Cegieki" mona wpaca w zakrystii, kancelarii lub na konto parafii podane na stronie internetowej.

Wspomniane prace remontowo-konserwatorskie wi si ze znacznymi kosztami. Dzikujemy serdecznie za pierwsze wpaty - "Cegieki" przeznaczone na pokrycie kosztw ww. prac oraz zwracamy si do wszystkich naszych Parafian, Goci i Przyjaci z prob o wsparcie. Dowolne ofiary na ten cel w formie "Cegieki" mona skada w zakrystii po Mszach w. albo w kancelarii parafialnej.

Bdziemy bardzo wdziczni za jakikolwiek dar serca, ktry w formie darowizny mona take wpaca na konto parafii:

Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej, 91-149 d, al. Pasjonistw 23
Bank PKO BP SA VI Oddzia w odzi
Nr konta: 98 1020 3408 0000 4602 0133 0521

Bg zapa! Przypominamy, e za wszystkich darczycw modlimy si w trakcie rodowych naboestw do Patronki naszej parafii - Matki Boej Bolesnej.

FIGURA 4

Poprawiony (sobota, 18 listopada 2017 19:06)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa