Prośba o Cegiełki na figurę Maryi

PROŚBA O WPŁATY - "CEGIEŁKI" NA 
NOWĄ FIGURĘ MARYI NIEPOKALANEJ
FIGURA 1

Kilka tygodni temu zakończyły się prace związane z oczyszczeniem i konserwacją postumentu wykonanego z piaskowca oraz montażu nowej kamiennej figury Maryi Niepokalanej stojącej na placu przed obecnym klasztorem sióstr, a niegdyś kaplicą naszej parafii, która przez lata służyła wiernym, zanim powstała świątynia. Jest to więc ważne miejsce - nie tylko historycznie, ale i obecnie - bo na tym placyku m.in. kończy się corocznie procesja w uroczystość Bożego Ciała czy odbywają się parafialne pikniki.

Prace przy figurze były konieczne:

- Po pierwsze, by zabezpieczyć jej postument niezbędne było najpierw usunięcie kolejnych warstw farb. Przy tej renowacji okazało się, że postument wykonany jest ze szlachetnego piaskowca, który po oczyszczeniu i zakonserwowaniu pozostawiono niepomalowany, wydobywając jego pierwotną urodę.

-  Po drugie, stara figura maryjna była już tak uszkodzona, że wymagała wymiany. Nowo zamówiona u kamieniarza statua została zaprojektowana w duchu pasjonistycznym - kamienna postać Maryi nosi na piersiach tzw. serce pasjonistów, czyli znak Męki Pańskiej: serce, z którego wyrasta krzyż z umieszczonym wewnątrz niego napisem: Iesu XPI Passio (Męka Jezusa Chrystusa).

FIGURA 2

"Cegiełki" można wpłacać w zakrystii, kancelarii lub na konto parafii podane na stronie internetowej.

Wspomniane prace remontowo-konserwatorskie wiążą się ze znacznymi kosztami. Dziękujemy serdecznie za pierwsze wpłaty - "Cegiełki" przeznaczone na pokrycie kosztów ww. prac oraz zwracamy się do wszystkich naszych Parafian, Gości i Przyjaciół z prośbą o wsparcie. Dowolne ofiary na ten cel w formie "Cegiełki" można składać w zakrystii po Mszach św. albo w kancelarii parafialnej.

Będziemy bardzo wdzięczni za jakikolwiek dar serca, który w formie darowizny można także wpłacać na konto parafii:

Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej, 91-149 Łódź, al. Pasjonistów 23
Bank PKO BP SA VI Oddział w Łodzi
Nr konta: 98 1020 3408 0000 4602 0133 0521

Bóg zapłać! Przypominamy, że za wszystkich darczyńców modlimy się w trakcie środowych nabożeństw do Patronki naszej parafii - Matki Bożej Bolesnej.

FIGURA 4

Poprawiony (sobota, 18 listopada 2017 19:06)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.