P. OJCIECPIOTR SOBL CP -
WSPOMNIENIE O KAPANIE, KTRY Z
MIOSIERDZIEM POCHYLA SI NAD BLINIMI

piotr sobol 46

Poniej zamieszczamy wspomnienie o p. o. Piotrze i link do artykuu o Nim, jaki ukaza si w "Tygodniku Niedziela".

W poniedziaek 11 wrzenia 2017 roku o g. 22,00 odszed do Domu Ojcaopatrzony witymi sakramentami pasjonista Ojciec Piotr Sobl CP (1970-2017).p. o. Piotr Sobl zmar w 47. roku ycia, 26. roku ycia zakonnego i 22. roku kapastwa. Czytania biblijne przewidziane na dzie 11 IX stanowi niezwyky komentarz do ycia i umierania p. o. Piotra.

piotr sobol 11a

Poruszajca jest ju "Antyfona na wejcie" zaczerpnita z Psalmu 119: "Panie, jeste sprawiedliwy, i wyrok Twj jest suszny, postp ze swoim sug wedug Twej dobroci" (Ps 119, 137, 124).

piotr sobol 34

Potem w "Psalmie responsoryjnym" syszelimy:
"Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
Tylko On jest opok i zbawieniem moim,
On moj twierdz, wic si nie zachwiej." (Ps 62, 6-7.9)

piotr sobol 10

Z kolei "Antyfona na komuni" przynosia jeszcze inny tekst psaterzowy: "Jak ania pragnie wody ze strumieni,tak dusza moja pragnie Ciebie, Boe. Dusza moja Boga pragnie, Boga ywego" (Ps 42, 2-3).

piotr sobol 26

Ale chyba najbardziej uderzajce s sowa z "Pierwszego czytania" stanowice fragment z Listu do Koryntian: "Teraz raduj si w cierpieniach za was i ze swej strony dopeniam niedostatki udrk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciaa, ktrym jest Koci. Jego sug staem si z powodu zleconego mi wobec was Boego wodarstwa: mam wypeni posannictwo goszenia sowa Boego. (...) Jego to gosimy, upominajc kadego czowieka i uczc kadego czowieka z ca mdroci, aby kadego czowieka przedstawi jako doskonaego w Chrystusie. Po to wanie si trudz, walczc Jego moc, ktra potnie dziaa we mnie. Chc bowiem, abycie wiedzieli, jak wielk walk tocz o was, (...) aby ich serca doznay pokrzepienia, aby przez mio wyuczeni, osignli peni zrozumienia, w caym jego bogactwie, i gbsze poznanie tajemnicy Boga - Chrystusa" (Kol 1,24 - 2,3).

piotr sobol 12a

p. o. Piotr Sobl urodzi si 14 kwietnia 1970 roku w Nowym Miecie n. Pilic. Po ukoczeniu w odzi szkoy redniej wstpi w 1988 roku do postulatu w Zgromadzeniu Mki Jezusa Chrystusa (pasjonistw).

piotr sobol 43

Profesj zakonn w Zgromadzeniu Pasjonistw zoy 15 wrzenia 1991 r. wicenia kapaskie przyj 17 kwietnia 1995 r.

piotr sobol 44

By duszpasterzem w Sadowiu, Przasnyszu i od dziesiciu lat w odzi -w naszej parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej, gdzie peni funkcj wikariusza parafialnego, duszpasterza chorych i parafialnego zespou wokalno-instrumentalnego "Theotokos".

piotr sobol 14

Podczas rnych parafialnych uroczystoci mona byo p. o. Piotra widzie przy otarzu lub posugujcego -wraz z zespoem - swoim piewem. Bo nie tylko sprawowa nad "Theotokos" opiek duszpastersk, ale aktywnie wcza si w t sub na chwa Bo.

piotr sobol 36

p. o. Piotr by rwnie wieloletnim (od 2009 roku) kapelanem Zespou Domowej Opieki Hospicyjnej przy Caritas Archidiecezji dzkiej. Niezomny rekolekcjonista, dobrym sowem suy kademu, kto zwrci si o pomoc. Zawsze umiechnity i wpatrzony w drugiego czowieka, z wielkim zaangaowaniem pomaga chorym w ich zmaganiach z cierpieniem i pochyla si nad umierajcymi.

piotr sobol 29

Odszed do Domu Ojca w Szpitalu Dziecitka Jezus w Warszawie 11 wrzenia 2017 r.o godz. 22,00 po wyczerpujcych zmaganiach z powan chorob iprzechodzc wczeniej skomplikowan operacj decydujc o Jego yciu.

piotr sobol 32

W ofiarnym yciu zakonnym i kapaskim p. o. Piotra mona odnale odwzorowanie niektrych myli zaoyciela Zgromadzenia Pasjonistw - w. Pawa od Krzya, nad ktrymi warto si chwil zatrzyma:
- "Nie ma innej drogi naszego wzrostu w kontaktach z Bogiem ni wypenienie zada, jakich Bg od nas wymaga, zwaszcza w chwilach (...) cierpienia, w ktrych On jest wzmocnieniem nas samych."

piotr sobol 13a

- "Chc cakowicie by w pomieniach Mioci. Jeszcze bardziej tym mnie obdarzaj: chc piewa w pomieniu Mioci i gosi wielko aski, ktr On, niestworzona Mio, nam ukazuje."

piotr sobol 1

- "Kochaj swego brata w Bogu. Kochaj Boga w Twoim bracie. Dziel si z innymi: bd z nimi w cierpieniach, w radociach, w ich nadziejach."

piotr sobol 8

- "Pokadaj nadziej... nawet wtedy, gdy wok s same nieszczcia. rdem twej radoci jest wieczne szczcie Boe."

piotr sobol 39

Uroczystoci pogrzebowe z bardzo licznym udziaem duchowiestwa i wiernych odbyy si w pitek 15 wrzenia - w liturgiczne wspomnienie Matki Boej Bolesnej, ktr bardzo umiowa zmary pasjonista.Po Eucharystii sprawowanej podprzewodnictwem Administratora Archidiecezji dzkiej ks. bpa Marka Marczakanastpiozoenieciaap. o. Piotrado grobowca Zgromadzenia Pasjonistw na cmentarzu pw. Matki Boej Nieustajcej Pomocy (d, ul. Szczeciska 96/100).

piotr sobol 6

"Wieczny odpoczynek racz mu da, Panie...Przez Miosierdzie Boe niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

Niech w yciu i mierci p. o. Piotra bdzie uwielbione Miosierdzie Boe!

piotr sobol 21

Otoczmy swoj serdeczn modlitw Zmarego i Jego Bliskich.

piotr sobol 33

Zachcamy do zapoznania si z treci artykuu powiconego p. ojcu Piotrowi, jaki ukaza si w Tygodniku "Niedziela" z dat 24.09.2017 - by do niego przej, "kliknij" TUTAJ.

62 (61), 6-7. 9

Poprawiony (piątek, 07 września 2018 22:36)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa