Kuria Metropolitalna Łódzka z polecenia Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego – w związku obecnie obowiązującymi w Polsce zasadami bezpieczeństwa nałożonymi na społeczeństwo w trosce o nasze zdrowie – uprzejmie informuje, że:

  1. dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta udzielona przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego do dnia 31 maja br. włącznie, nie zostaje przedłużona;
  2. procesje Bożego Ciała mogą być organizowane w tradycyjnej formie, przy jednoczesnym zachowaniu zaleceń sanitarnych to znaczy: maksymalnie 150 uczestników i dwumetrowe odległości między nimi;
  3. podczas wszystkich celebracji liturgicznych należy nadal zachowywać zalecenia dotyczące:
  • zachowania dwumetrowej odległości między wiernymi,
  • noszenia maseczek ochronnych,
  • zasad przyjmowania Komunii świętej wydanych przez Kurię Metropolitalną Łódzką w Zarządzeniach z dnia 14 i 24 marca br.

Biskup Ireneusz Pękalski
Wikariusz Generalny

Łódź, dnia 29 maja 2020 roku
KO-1.5.2.-272/2020

Menu