Z wizytą duszpasterską, czyli kolędą udamy się do wiernych od czwartku 2 stycznia 2020. Podstawowym celem kolędy jest modlitwa księdza z domownikami, poświęcenie miejsca zamieszkania oraz błogosławieństwo dla rodziny na cały rok. Ponadto jest to okazja do bliższego poznania się między kapłanami i parafianami, do rozmowy na tematy rodzinne, duszpasterskie oraz życia i potrzeb parafii czy oczekiwań względem niej. Skorzystajmy wzajemnie z tych możliwości.

Informacje o terminach kolędy będą się pojawiać w ogłoszeniach parafialnych, na stronie internetowej oraz na karteczkach rozklejanych przy klatkach schodowych w przededniu wizyty duszpasterskiej. Informujmy o niej naszych sąsiadów i znajomych:

Plan Kolędy w bieżącym tygodniu 20 – 21.01.2020 r.:

Poniedziałek: od godziny 17 bloki nr: 253 254;
Wtorek: od godziny 17:00 bloki nr: 255, 256, 256A.

Dziękujemy wszystkim za życzliwe przyjęcie kapłanów po kolędzie oraz za złożone dobrowolne ofiary.

Bardzo prosimy – w miarę możliwości – o obecność podczas wizyty duszpasterskiej wszystkich domowników oraz o przygotowanie stołu z krzyżem, świecą, kropidłem, wodą święconą i Pismem Św. Dzieci i młodzież zachęcamy do przygotowania zeszytów z religii w celu otrzymania pamiątkowego wpisu.

Przypominamy, że w wodę święconą i tzw. zestawy kolędowe można zaopatrzyć się w kruchcie kościoła.

Osoby, które nie mogą przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie, prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z kancelarią parafialną (nr tel.: kom. 783 068 972 lub stacjonarny 42 652 76 50) w celu umówienia dogodnego czasu kolędy – już po zakończeniu wizyt składanych zgodnie z planem. Bardzo nam zależy, by jak najwięcej rodzin w naszej parafii przyjęło kapłana i otrzymało Boże błogosławieństwo dla swoich bliskich oraz mieszkań.

Menu