Z wizytą duszpasterską, czyli kolędą udamy się do wiernych od środy 2 stycznia 2019. Podstawowym celem kolędy jest modlitwa księdza z domownikami, poświęcenie miejsca zamieszkania oraz błogosławieństwo dla rodziny na cały rok. Ponadto jest to okazja do bliższego poznania się między kapłanami i parafianami, do rozmowy na tematy rodzinne, duszpasterskie oraz życia i potrzeb parafii czy oczekiwań względem niej. Skorzystajmy wzajemnie z tych możliwości.

Informacje o terminach kolędy będą się pojawiać w ogłoszeniach parafialnych, na stronie internetowej oraz na karteczkach rozklejanych przy klatkach schodowych w przededniu wizyty duszpasterskiej. Informujmy o niej naszych sąsiadów i znajomych.

Przy okazji kolędy ojcowie pasjoniści będą zostawiali ulotki informacyjne o Kursie Alfa, czyli serii spotkań mających na celu ożywienie wiary. Kurs ten rozpocznie się w naszej parafii 6 marca 2019. Więcej na jego temat można przeczytać na stronie: http://kursalfa-lodzkie.pl/

Plan Kolędy w bieżącym tygodniu 14 – 19.01.2019 r.:

• Poniedziałek 14.01, od godz. 17:00 – 235, 236, 237, 245

• Wtorek 15.01, od godz. 17:00 – 241, 242, 243

• Środa 16.01, od godz. 17:00 – 231, 232, 233, 234

• Czwartek 17.01, od godz. 17:00 – 230, 244, 249, 250, 251

• Piątek 18.01, od godz. 17:00 – 247, 248, 252, 253, 256A

• Sobota 19.01 od godz. 14:00 – 254, 255, 256

Początek kolędy od godz. 17:00, w soboty od godz. 14:00.

Dziękujemy wszystkim za życzliwe przyjęcie kapłanów po kolędzie oraz za złożone dobrowolne ofiary na Kościół, tj. na kontynuację remontu witraży w kaplicy MB Bolesnej. Zobacz więcej informacji >>

Bardzo prosimy – w miarę możliwości – o obecność podczas wizyty duszpasterskiej wszystkich domowników oraz o przygotowanie stołu z krzyżem, świecą, kropidłem, wodą święconą i Pismem Św. Dzieci i młodzież zachęcamy do przygotowania zeszytów z religii w celu otrzymania pamiątkowego wpisu.

Przypominamy, że w wodę święconą i tzw. zestawy kolędowe można zaopatrzyć się w kruchcie kościoła.

Osoby, które nie mogą przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie, prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z kancelarią parafialną (nr tel.: kom. 783 068 972 lub stacjonarny 42 652 76 50) w celu umówienia dogodnego czasu kolędy – już po zakończeniu wizyt składanych zgodnie z planem. Bardzo nam zależy, by jak najwięcej rodzin w naszej parafii przyjęło kapłana i otrzymało Boże błogosławieństwo dla swoich bliskich oraz mieszkań.