Kochani, w naszym kościele może jednocześnie przebywać 75 osób.

Prosimy o zajmowanie tylko wyznaczonych miejsc w kościele i na chórze (oznaczone kartkami na ławkach),

zakrywanie ust i nosa, zachowanie dystansu oraz dezynfekcji dłoni.

 

Prosimy WAS o zrozumienie, Wasi Pasjoniści

Menu