Z powodu zaistniałej sytuacji, jesteśmy zobowiązani przełożyć spotkanie dotyczące Bierzmowania na późniejszy czas. Nie zwalnia to nas z obowiązku uczestniczenia we Mszy św. czy to fizycznie czy online.

Natomiast gorąca prośba, by wszyscy, którzy chcieliby rozpocząć przygotowanie do Bierzmowania (klasa 7 i 8 SP)

proszeni są o przesłanie na adres e-mailowy parafii swoich danych lub dostarczenie ich do kancelarii. Duszpasterze

Menu