Informacje dla kandydatów do bierzmowania:

  1. Dane osobowe ( imię, nazwisko, , data urodzenia, adres zamieszkania, rok chrztu św.)
  2. Składka 20 zł
  3. Podanie imię i nazwisko świadka do bierzmowania oraz zaświadczenie z parafii z pozwoleniem na bycie świadkiem.
  4. Świadectwo chrztu ( z parafii innej oraz zgoda proboszcza tej parafii na bierzmowanie.
  5. Wybranie imienia do bierzmowanie, opis życiorysu tego patrona.
  6. Podanie do ks. bpa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania.
  7. Spowiedź sakramentalna z podpisem księdza w indeksie – przed bierzmowaniem.
Menu