WIELKI POST -
CZAS NAWRCENIA I
POKUTY
post2

roda Popielcowa rozpocza czas 40-dniowej pokuty, czyli Wielkiego Postu. Celem tego okresu jest zachcenie wiernych do podjcia drogi osobistej odnowy i nawrcenia. Wielki Post zakocz obchody Triduum Paschalnego i wit Zmartwychwstania Paskiego, ktre przypadaj w tym roku 1 kwietnia.

Obrzdowi posypania gw popioem towarzyszyy w Wielk rod sowa: "Pamitaj, e jeste prochem i w proch si obrcisz" albo "Nawracajcie si i wierzcie w Ewangeli". Upokorzenie naszej ludzkiej pychy- popi- jest tu symbolem powrotu do ziemi, z ktrej narodzi si czowiek, symbolem mierci, ale te naszych wielkopostnych stara o obumieranie dla Jezusa, powstawania z upadku, z grzechu czy te wyrazem znikomoci rzeczy, pokory i pokuty.

sroda-popielcowa lightbox full

wiadomo koniecznoci pokutowania i duchowego umieraniawzmacnia tradycja postudotyczcego posikw. Tylko dwa dni w roku -w rod Popielcow i Wielki Pitek - katolikw obowizuje wstrzemiliwo od pokarmw misnych (od 14. roku ycia) ipost cisy, czyli ograniczenie posikw do trzech wcigu dnia (wtym jeden do syta). Post cisy obowizuje osoby do 60. roku ycia. Dawniej surowa dieta wymagana bya przez wszystkie 40 dni Wielkiego Postu. Obecnie zalecane jest przestrzeganie postu tylko w pitki.

W pierwszych wiekach chrzecijastwa przygotowanie do zmartwychwstania trwao jedynie 40 godzin. Pniej ten czas obejmowa tydzie. w. Atanazy z Aleksandrii w swoim licie na Wielkanoc 334 roku wspomina ju o pocie trwajcym czterdzieci dni. T tradycj potwierdzaj te pisma innych pasterzy Kocioa. Post zaczyna si wtedy w szst niedziel przed Wielkanoc. W kociele zachodnim nie poszczono w niedziele, w zwizku z tym od 1570 roku pocztek Wielkiego Postu ustanowiony zosta na rod przed ww. niedziel.

post

Okresy i dni pokuty s specjalnym czasem wicze duchowych (m.in. rekolekcji parafialnych), liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym (np. polegajcych na nawiedzaniudzkich wielkopostnych kociow stacyjnych - ich list opublikujemyponiej), czasem dobrowolnych wyrzecze (post, jamuna), braterskiego dzielenia si z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzie charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwaa na wysokoci Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje si fiolet. Kiedy Wielki Post by take okresem przygotowania katechumenw do chrztu udzielanego w wielkosobotni Wigili Paschaln.

Wielki Post to czas odwrcenia si od za, powrotu na dobr drog, czas powicony naszemu nawrceniu. Jezus Chrystus nawouje nas do przemylenia swojego postpowania. Cigle stawia nam przed oczami jakby dwa bieguny, midzy ktrymi czowiek powinien urzeczywistnia samego siebie w zamierzonej przez Boga doskonaoci. Wskazuje na postpowanie ze, aby ludzie uwiadomili sobie to, co niegodne dzieci Boych i zmienili si. Wskazuje dobro, aby do niego zachci.

Przemiana, do ktrej Jezus Chrystus wzywa kadego czowieka nazywa si pokut. Pokuta kojarzy si nam zwykle z jakimi surowymi warunkami ycia czy nawet udrkami zadawanymi sobie. Tymczasem sowo "pokuta" znaczy w ewangelii zmian przekona i postpowania. Pokutowa- znaczy przemienia si wewntrznie. Ta zmiana od "zego" do "dobrego" wymaga, jako pierwszego kroku, uwiadomienia sobie tego, co w naszym postpowaniu, a std w nas samych, jest zego. Wsplne dni skupienia, rekolekcje, naboestwa s wyrazem tej pracy, a liturgia w tym okresie wskazuje na warto ascezy, przypomina, e prowadzi ona do mioci.

sroda popielcowa 3

Tertulian w jednym ze swoich pism mwi, e chrzecijanie pocili take i w tym celu, by z tego, co im zostao i co przez post zaoszczdzili, udzieli biednym i godnym. Takiego postu poczonego z czynami miosierdzia oczekuje od nas Bg. Okazj do takich uczynkw bdzie np. odkadanieprzez cay Wielki Post pienidzy do tekturowych puszek - skarbonek na jamun wielkopostn (w naszej parafii bd one rozdawane w I Niedziel Wielkiego Postu i naley je przynie z darem naszych serc w Niedziel Palmow).

Pamitajmy te przy tym, e pokuta nie ma na celu zniszczenia natury ludzkiej, ale jej uzdrowienie i przywrcenie prawdziwej godnoci. Liturgia Wielkiego Postu- przepeniona naukami Jezusa Chrystusa i duchem pokuty- ma za zadanie przygotowa nas do najgodniejszego uczestnictwa w dziele odkupienia. Idzie tu przede wszystkim o dobre przygotowanie si do Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.

sroda popielcowa 5

W tym przygotowaniu mog pomc wielkopostne naboestwa pasyjne -Droga Krzyowa i Gorzkie ale. Szczeglnej uwadze wiernych polecamy - niestety - coraz czciej zapominane, a susznie zaliczanedo klejnotw polskiej kultury religijnejnaboestwo Gorzkich ali, czylirzewne, pene wspczucia dla cierpicego Jezusapiewy wykonywane od ponad 300 lat w naszych parafiach w niedziele Wielkiego Postu.

Gorzkie ale s modlitewnym rozwaaniem Ewangelii. Przy pomocy aski Boej, wchodzimy w przepa mki Chrystusowej- zaczynamy wgbia si w ewangeliczne sceny opisujce Mk Pask. Medytacja owa odbywa si w trzech odsonach: najpierw HYMN ukazujcy cierpicego Jezusa, potem LAMENT DUSZY, w ktrym wspczujemy Chrystusowi, wreszcie ROZMOWA DUSZY Z MATK BOLESN, w ktrej kierujemy wzrok na Maryj wspcierpic ze swoim Synem. Zostajemy wewntrznie pocignici i osobicie wczeni w dramaturgi pasji, a rodzce si ywe uczucia skaniaj nas do alu za grzechy, do poprawy ycia i do wikszej mioci ku naszemu Odkupicielowi.

Gorzkie ale s pomoc w wielkopostnym nawrceniu. W POBUDCE rozpoczynajcej naboestwo prosimy o ask powstania z grzechw: "Uderz, Jezu, bez odwoki, w twarde serc naszych opoki... Jezu mj, we krwi ran swoich, obmyj dusz z grzechw moich". Do wypowiadanej oglnej INTENCJI, kady moe doczy swoje prywatne, proszc aby Bg zechcia je przyj, jak przyj ofiar cierpicego Jezusa.

jezusnakrzyxu

Wielkopostne naboestwa pasyjne w naszej parafii sprawowane s w nastpujcym porzdku:

Gorzkie ale - w niedziele og. 17,15;

Droga Krzyowa -w pitki:

- o g. 16,30 - dla dzieci,

- o g. 17,15 - dla dorosych,

- o g. 20,00 - prowadzona przez modzie dla chtnych wiernych.

Poza tym ju teraz zapraszamywiernych do licznego udziauw parafialnychrekolekcjach wielkopostnychdla dorosych, dzieci i modziey - od niedzieli 18 marca do rody 21 marca. Druga szansa na udzia w rekolekcjach tzw. "ostatniej szansy" bdzieod Niedzieli Palmowej do Wielkiej rody(26-28 III). Szczegy podamy wkrtce.

krzyz oltarz pasjonisci4

Zapraszamy take do wczenia si w praktyk nawizujc do czasw wczesnochrzecijaskich, a przypomnian i odnowion przez byego Metropolit dzkiego ks. Marka Jdraszewskiego w postaci pielgrzymowania do tzw. wielkopostnych kociow stacyjnych na terenie odzi, by we wsplnocie Kocioa przeywa Wielki Post i przygotowywa si do obchodw tajemnic Mki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Nasz koci w 2018 roku bdzie stacyjnym w sobot 10 marca. W kocioach stacyjnych mona uzyska odpust zupeny, a zbierane ofiary na tac bd wsparciem dla najbiedniejszych rodzin z danej parafii.

Poniej umieszczamy informacje o poszczeglnych kocioach stacyjnych w Archidiecezji dzkiej.

stacyjny kosciol 2014

WIELKOPOSTNE KOCIOY STACYJNE ARCHIDIECEZJI DZKIEJ 2018:

14 lutego roda Popielcowa - Matki Boskiej Zwyciskiej, ul. kowa 40

15 lutego czwartek po Popielcu - Chrystusa Krla, ul. bpa W. Bandurskiego 55

16 lutego pitek po Popielcu - Najwitszego Serca Jezusowego, ul. Retkiska 127

17 lutego sobota po Popielcu - Najwitszej Eucharystii, ul. ks. J. Popieuszki 9


I tydzie Wielkiego Postu

19 lutego poniedziaek - par. w. Franciszka, ul. Przyszkolne 2

20 lutego wtorek - par. w. Jzefa (Ruda), ul. Farna 12

21 lutego roda - par. Przemienienia Paskiego, ul. Rzgowska 88

22 lutego czwartek - par. w. Wojciecha, ul. Rzgowska 242

23 lutego pitek - par. w. Maksymiliana Marii Kolbego, skwer w. Kolbego 1

24 lutego sobota - par. Trjcy Przenajwitszej, ul. gen. Roweckiego-Grota 1a

II tydzie Wielkiego Postu

26 lutego poniedziaek - par. w. Anny, al. migego -Rydza 24/26

27 lutego wtorek - par. w. Apostow Piotra i Pawa, ul. Nawrot 104

28 lutego roda - par. w. Alberta Chmielowskiego, ul. w. A. Chmielowskiego 7

01 lutego czwartek - par. Matki Boskiej Jasnogrskiej, ul. M. Gogola 12

02 lutego pitek - par. w. Jana Ewangelisty, ul. K. Odnowiciela 5

03 marca sobota - par. B. Jana XXIII, al. Hetmaska 9

III tydzie Wielkiego Postu

05 marca poniedziaek - par. Matki Boskiej Racowej (Stoki), ul. Janosika 110

06 marca wtorek - par. w. Elbiety Wgierskiej, ul. b. o. A. Pankiewicza 15

07 marca roda - par. Opatrznoci Boej, ul. Koliskiego 26

08 marca czwartek - par. NMP Krlowej Polski, ul Zgierska 230/232

09 marca pitek - par. Najwitszego Serca Jezusowego, ul. Zgierska 123

10 marca sobota- par.Matki Boskiej Bolesnej, al. Pasjonistw 23

IV tydzie Wielkiego Postu

12 marca poniedziaek - par. Miosierdzia Boego, ul. K. Baczyskiego 156

13 marca wtorek - par. w. Antoniego (ubard), ul. w. Antoniego 4

14 marca roda - par. Najwitszego Zbawiciela, al. Wkniarzy 187

15 marca czwartek - par. w. Marka Ewangelisty, ul. Piekarska 1/3

16 marca pitek - par. Zesania Ducha witego, ul. Piotrkowska 2

17 marca sobota - par. w. Teresy od Dziecitka Jezus, ul. Kopciskiego 1/3


V tydzie Wielkiego Postu

19 marca poniedziaek - par. Wniebowzicia NMP, ul. Kocielna 8/10

20 marca wtorek - par. w. Jzefa, ul. Ogrodowa 22

21 marca roda - par. Najwitszego Imienia Jezus, ul. Sienkiewicza 60

22 marca czwartek - par. Podwyszenia Krzya witego, ul. Sienkiewicza 38

23 marca pitek - par. w. Siostry Faustyny, pl. Niepodlegoci 1

24 marca sobota - par. w. Stanisawa Kostki - Katedra, ul. Piotrkowska 265

Poprawiony (niedziela, 18 lutego 2018 22:18)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa