Wielki Post - czas nawrócenia i pokuty

WIELKI POST -
CZAS NAWRÓCENIA I 
POKUTY
post2

Środa Popielcowa rozpoczęła czas 40-dniowej pokuty, czyli Wielkiego Postu. Celem tego okresu jest zachęcenie wiernych do podjęcia drogi osobistej odnowy i nawrócenia. Wielki Post zakończą obchody Triduum Paschalnego i świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które przypadają w tym roku 1 kwietnia.

Obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszyły w Wielką Środę słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Upokorzenie naszej ludzkiej pychy - popiół - jest tu symbolem powrotu do ziemi, z której narodził się człowiek, symbolem śmierci, ale też naszych wielkopostnych starań o obumieranie dla Jezusa, powstawania z upadku, z grzechu czy też wyrazem znikomości rzeczy, pokory i pokuty.

sroda-popielcowa lightbox full

Świadomość konieczności pokutowania i duchowego umierania wzmacnia tradycja postu dotyczącego posiłków. Tylko dwa dni w roku - w Środę Popielcową  i Wielki Piątek - katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły, czyli ograniczenie posiłków do trzech w ciągu dnia (w tym jeden do syta). Post ścisły obowiązuje osoby do 60. roku życia. Dawniej surowa dieta wymagana była przez wszystkie 40 dni Wielkiego Postu. Obecnie zalecane jest przestrzeganie postu tylko w piątki.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do zmartwychwstania trwało jedynie 40 godzin. Później ten czas obejmował tydzień. Św. Atanazy z Aleksandrii w swoim liście na Wielkanoc 334 roku wspomina już o poście trwającym czterdzieści dni. Tę tradycję potwierdzają też pisma innych pasterzy Kościoła. Post zaczynał się wtedy w szóstą niedzielę przed Wielkanocą. W kościele zachodnim nie poszczono w niedziele, w związku z tym od 1570 roku początek Wielkiego Postu ustanowiony został na środę przed ww. niedzielą.

post

Okresy i dni pokuty są specjalnym czasem ćwiczeń duchowych (m.in. rekolekcji parafialnych), liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym (np. polegających na nawiedzaniu łódzkich wielkopostnych kościołów stacyjnych - ich listę opublikujemy poniżej), czasem dobrowolnych wyrzeczeń (post, jałmużna), braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Kiedyś Wielki Post był także okresem przygotowania katechumenów do chrztu udzielanego w wielkosobotnią Wigilię Paschalną.

Wielki Post to czas odwrócenia się od zła, powrotu na dobrą drogę, czas poświęcony naszemu nawróceniu. Jezus Chrystus nawołuje nas do przemyślenia swojego postępowania. Ciągle stawia nam przed oczami jakby dwa bieguny, między którymi człowiek powinien urzeczywistniać samego siebie w zamierzonej przez Boga doskonałości. Wskazuje na postępowanie złe, aby ludzie uświadomili sobie to, co niegodne dzieci Bożych i zmienili się. Wskazuje dobro, aby do niego zachęcić.

Przemiana, do której Jezus Chrystus wzywa każdego człowieka nazywa się pokutą. Pokuta kojarzy się nam zwykle z jakimiś surowymi warunkami życia czy nawet udrękami zadawanymi sobie. Tymczasem słowo "pokuta" znaczy w ewangelii zmianę przekonań i postępowania. Pokutować - znaczy przemieniać się wewnętrznie. Ta zmiana od "złego" do "dobrego" wymaga, jako pierwszego kroku, uświadomienia sobie tego, co w naszym postępowaniu, a stąd w nas samych, jest złego. Wspólne dni skupienia, rekolekcje, nabożeństwa są wyrazem tej pracy, a liturgia w tym okresie wskazuje na wartość ascezy, przypomina, że prowadzi ona do miłości.

sroda popielcowa 3

Tertulian w jednym ze swoich pism mówi, że chrześcijanie pościli także i w tym celu, by z tego, co im zostało i co przez post zaoszczędzili, udzielić biednym i głodnym. Takiego postu połączonego z czynami miłosierdzia oczekuje od nas Bóg. Okazją do takich uczynków będzie np. odkładanie przez cały Wielki Post pieniędzy do tekturowych puszek - skarbonek na jałmużnę wielkopostną (w naszej parafii będą one rozdawane w I Niedzielę Wielkiego Postu i należy je przynieść z darem naszych serc w Niedzielę Palmową).

Pamiętajmy też przy tym, że pokuta nie ma na celu zniszczenia natury ludzkiej, ale jej uzdrowienie i przywrócenie prawdziwej godności. Liturgia Wielkiego Postu - przepełniona naukami Jezusa Chrystusa i duchem pokuty - ma za zadanie przygotować nas do najgodniejszego uczestnictwa w dziele odkupienia. Idzie tu przede wszystkim o dobre przygotowanie się do Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.

sroda popielcowa 5

W tym przygotowaniu mogą pomóc wielkopostne nabożeństwa pasyjne - Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Szczególnej uwadze wiernych polecamy - niestety - coraz częściej zapominane, a słusznie zaliczane do klejnotów polskiej kultury religijnej nabożeństwo Gorzkich Żali, czyli rzewne, pełne współczucia dla cierpiącego Jezusa śpiewy wykonywane od ponad 300 lat w naszych parafiach w niedziele Wielkiego Postu.

Gorzkie Żale są modlitewnym rozważaniem Ewangelii. Przy pomocy łaski Bożej, wchodzimy w przepaść męki Chrystusowej - zaczynamy wgłębiać się w ewangeliczne sceny opisujące Mękę Pańską. Medytacja owa odbywa się w trzech odsłonach: najpierw HYMN ukazujący cierpiącego Jezusa, potem LAMENT DUSZY, w którym współczujemy Chrystusowi, wreszcie ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ, w której kierujemy wzrok na Maryję współcierpiącą ze swoim Synem. Zostajemy wewnętrznie pociągnięci i osobiście włączeni w dramaturgię pasji, a rodzące się żywe uczucia skłaniają nas do żalu za grzechy, do poprawy życia i do większej miłości ku naszemu Odkupicielowi.

Gorzkie Żale są pomocą w wielkopostnym nawróceniu. W POBUDCE rozpoczynającej nabożeństwo prosimy o łaskę powstania z grzechów: "Uderz, Jezu, bez odwłoki, w twarde serc naszych opoki... Jezu mój, we krwi ran swoich, obmyj duszę z grzechów moich". Do wypowiadanej ogólnej INTENCJI, każdy może dołączyć swoje prywatne, prosząc aby Bóg zechciał je przyjąć, jak przyjął ofiarę cierpiącego Jezusa.

jezusnakrzyxu

Wielkopostne nabożeństwa pasyjne w naszej parafii sprawowane są w następującym porządku:

Gorzkie Żale - w niedziele o g. 17,15;

Droga Krzyżowa - w piątki:

     - o g. 16,30 - dla dzieci,

     - o g. 17,15 - dla dorosłych,

     - o g. 20,00 - prowadzona przez młodzież dla chętnych wiernych.

Poza tym już teraz zapraszamy wiernych do licznego udziału w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży - od niedzieli 18 marca do środy 21 marca. Druga szansa na udział w rekolekcjach tzw. "ostatniej szansy" będzie od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy (26-28 III). Szczegóły podamy wkrótce.

krzyz oltarz pasjonisci4

Zapraszamy także do włączenia się w praktykę nawiązującą do czasów wczesnochrześcijańskich, a przypomnianą i odnowioną przez byłego Metropolitę Łódzkiego ks. Marka Jędraszewskiego w postaci pielgrzymowania do tzw. wielkopostnych kościołów stacyjnych na terenie Łodzi, by we wspólnocie Kościoła przeżywać Wielki Post i przygotowywać się do obchodów tajemnic Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Nasz kościół w 2018 roku będzie stacyjnym w sobotę 10 marca. W kościołach stacyjnych można uzyskać odpust zupełny, a zbierane ofiary na tacę będą wsparciem dla najbiedniejszych rodzin z danej parafii.

Poniżej umieszczamy informacje o poszczególnych kościołach stacyjnych w Archidiecezji Łódzkiej.

stacyjny kosciol 2014

WIELKOPOSTNE KOŚCIOŁY STACYJNE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 2018:

14 lutego Środa Popielcowa - Matki Boskiej Zwycięskiej, ul. Łąkowa 40

15 lutego czwartek po Popielcu - Chrystusa Króla, ul. bpa W. Bandurskiego 55

16 lutego piątek po Popielcu - Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Retkińska 127

17 lutego sobota po Popielcu - Najświętszej Eucharystii, ul. ks. J. Popiełuszki 9


I tydzień Wielkiego Postu

19 lutego poniedziałek - par. Św. Franciszka, ul. Przyszkolne 2

20 lutego wtorek - par. Św. Józefa (Ruda), ul. Farna 12

21 lutego środa - par. Przemienienia Pańskiego, ul. Rzgowska 88

22 lutego czwartek - par. Św. Wojciecha, ul. Rzgowska 242

23 lutego piątek - par. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, skwer św. Kolbego 1

24 lutego sobota - par. Trójcy Przenajświętszej, ul. gen. Roweckiego-Grota 1a

II tydzień Wielkiego Postu

26 lutego poniedziałek - par. św. Anny, al. Śmigłego -Rydza 24/26

27 lutego wtorek - par. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Nawrot 104

28 lutego środa - par. Św. Alberta Chmielowskiego, ul. św. A. Chmielowskiego 7 

01 lutego czwartek - par. Matki Boskiej Jasnogórskiej, ul. M. Gogola 12

02 lutego piątek - par. Św. Jana Ewangelisty, ul. K. Odnowiciela 5

03 marca sobota - par. Bł. Jana XXIII, al. Hetmańska 9

III tydzień Wielkiego Postu

05 marca poniedziałek - par. Matki Boskiej Różańcowej (Stoki), ul. Janosika 110

06 marca wtorek - par. Św. Elżbiety Węgierskiej, ul. bł. o. A. Pankiewicza 15

07 marca środa - par. Opatrzności Bożej, ul. Kolińskiego 26 

08 marca czwartek - par. NMP Królowej Polski, ul Zgierska 230/232 

09 marca piątek - par. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Zgierska 123

10 marca sobota - par. Matki Boskiej Bolesnej, al. Pasjonistów 23 

IV tydzień Wielkiego Postu

12 marca poniedziałek - par. Miłosierdzia Bożego, ul. K. Baczyńskiego 156

13 marca wtorek - par. Św. Antoniego (Żubardź), ul. św. Antoniego 4 

14 marca środa - par. Najświętszego Zbawiciela, al. Włókniarzy 187

15 marca czwartek - par. Św. Marka Ewangelisty, ul. Piekarska 1/3

16 marca piątek - par. Zesłania Ducha Świętego, ul. Piotrkowska 2 

17 marca sobota - par. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Kopcińskiego 1/3


V tydzień Wielkiego Postu

19 marca poniedziałek - par. Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 8/10

20 marca wtorek - par. Św. Józefa, ul. Ogrodowa 22

21 marca środa - par. Najświętszego Imienia Jezus, ul. Sienkiewicza 60

22 marca czwartek - par. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Sienkiewicza 38

23 marca piątek - par. Św. Siostry Faustyny, pl. Niepodległości 1

24 marca sobota - par. Św. Stanisława Kostki - Katedra, ul. Piotrkowska 265

Poprawiony (niedziela, 18 lutego 2018 22:18)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.