75. ROCZNICA LUDOBJSTWA NA WOYNIU
zbrodnia wolynska

W tym roku przypada 75. rocznicaludobjstwa na Woyniu, ktre umowniewspomina sicorocznie w dniu11 lipca. Bowiem wanie tzw. "krwawa niedziela" z11 VII 1943 r. staa si symbolem tej przemilczanej do niedawna trzeciej zbrodni- obok ludobjstwa niemieckiego i sowieckiego - z czasw II wojny wiatowej dokonanej na Polakach. To niespotykane ludobjstwo realizowane przez wiele miesicy na niewinnej polskiej ludnoci cywilnej (w znacznej czcina kobietach, dzieciach i starcach) na terenie Woynia i Maopolski Wschodniej obcia sumienianacjonalistw ukraiskich z krgw OUN-UPA.W 2016 r. Sejm RP ustanowi 11 lipca Narodowym Dniem Pamici Ofiar Ludobjstwa dokonanego przez ukraiskich nacjonalistw na obywatelach II RP.

Warto pamita, e zmasowane ataki nacjonalistw ukraiskich przybray szczeglnie krwawy obrt wanie 11 VII, kiedy wykorzystano fakt zgromadzenia si Polakw na niedzielnych Mszach w., by przez to w barbarzyski sposb uderzy z wiksz si na modlcych si i bezbronnych wiernych i kapanw. W sumie przez kilka wojennych lat dochodzio do:

-okrutnych i bestialskich gwatw oraz mordw (w sumie zgino ok. 130 000 Polakw i prbujcych ich ratowa Ukraicw);

-burzenia i palenia wity (nieraz wraz z uwizionymi w nich ludmi; przy czym z ponad dwustu parafii niemal wszystkie przestay istnie, a ycie stracio kilkaset osb stanu duchownego i zakonnego);

- bezczeszczenia Najwitszego Sakramentu, zniewaania relikwi witych i symboli religijnych;

- profanowania ludzkich zwok i odmawiania chrzecijaskiego pochwku pomordowanych oraz do ukrywania dowodw zbrodni poprzezpalenie cia lub zakopywanie zwok w zbiorowych i anonimowych mogiach - do dzi nieodkrytych lub zaniedbanych;

- zniszczenia m.in. poprzezspalenie, zburzenie czy rozgrabienie kilku tysicy miejscowoci zamieszkiwanych nieraz w mniejszoci przez Polakw, bowiem ofiarami agresji stali si te ydzi, Ormianie, Czesi i inne narodowoci zamieszkujce te tereny.

Dla historykw z Ukrainy zbrodnie byy konsekwencj wojny Armii Krajowej z UPA, w ktrej wzia udzia ludno cywilna. Strona ukraiska ocenia swoje straty na 10-12 tys., a nawet 20 tys., ofiar.

wolyn11

Tym bardziej ciesz dokonywane ostatnio gesty, ktre su pojednaniu polsko - ukraiskiemu. Rozpocza ten proces wsplna deklaracja o pojednaniu Kociow: rzymskokatolickiego w Polsce i greckokatolickiego na Ukrainie ogoszona w 70. rocznic zbrodni woyskiej. Dwa lata temu oba Kocioy dokonay ponownego gestu sucego wzajemnemu zblieniu.

Chodzi o apel,jaki hierarchowie Kocioa greckokatolickiego w Polsce skierowali do wiernych, proszc o modlitw za ofiary konfliktu polsko-ukraiskiego. Powouj si w nim na list otwartywystosowany 2 VI2016 r.do elit Pastwa Polskiego, do duchownych, dziaaczy kultury oraz do caego spoeczestwa polskiegoprzez grup ukraiskich dziaaczy religijnych, kulturalnych i politycznych oraz zwierzchnikw ukraiskich Kociow. W apelu tym, wspominajc Tragedi Woysk i mier niewinnych braci i sistr, autorzy napisali: "Zabjstwo niewinnych ludzi nie ma usprawiedliwienia... Prosimy o wybaczenie, i rwnoczenie przebaczamy zbrodnie i krzywdy, uczynione w stosunku do nas - to jedyna duchowa formua, ktra powinna znajdywa si w kadym ukraiskim i polskim sercu, pragncym pokoju i porozumienia... Dopki bd trwa nasze narody, dopty bolesnymi bd rany historii. Jednak trwa one bd jedynie wwczas, gdy pomimo przeszoci nauczymy si odnosi do siebie wzajemnie jak rwni bracia".

Hierarchowie Kocioa greckokatolickiego apeluj te,aby "przeszo, a w szczeglnoci tragiczne lata II Wojny wiatowej, nie staway si przeszkod na drodze chrzecijaskiego wspycia naszych narodw".

wolyn 2

Z kolei swj komunikat w 2016 roku wydao Prezydium Episkopatu Polski, piszc m.in.e "wzajemne przebaczenie midzy narodami polskim iukraiskim jest szczeglnym wymogiem religijnym imoralnym, jaki staje przed nami wprzeywanym obecnie Nadzwyczajnym Jubileuszu Miosierdzia (...)Chrzecijaskie przebaczenie jest wartoci bezwarunkow obejmujc nawet najwiksze niegodziwoci, takie jak zabijanie niewinnych ludzi iludobjstwo, czy przymusowe przesiedlenia".

Wanym gestem byo te oddanie hodu przez pezydenta Ukrainy Petro Poroszenko,uczestniczcego wczerwcu 2016 roku szczycie NATOwPolsce,ofiarom zbrodni woyskiej. Zoy on wizank kwiatw izapali znicz, apotem uklk iprzeegna siprzed pomnikiem upamitniajcym ludobjstwo woyskie znajdujcym si na Skwerze Woyskim nawarszawskimoliborzu.

Pomnik Ofiar Zbrodni Woyskiej stoi wWarszawie od2013 r.; odsonito gow70. rocznic rzezi woyskiej. Jego dominujcym elementem jest siedmiometrowy krzy zfigur Chrystusa bez rk. Przed krzyem znajduje si 18tablic znazwami miejscowoci zsiedmiu przedwojennych wojewdztwIIRzeczypospolitej.Na pomniku, na jednej z tablic umieszczono napis: "W hodzie obywatelom Polskim, ofiarom masowej zbrodni o znamionach ludobjstwa dokonanych przez OUN-UPA w latach 1942-1947 na terenach byych siedmiu wojewdztw II Rzeczypospolitej". W sarkofagu u stp krzya jest gromadzona ziemia z 2136 miejscowoci, ktrych nazwy widniej na tablicach.

wolyn 3

Z kolei przez wiele powojennych lat dochodzio do zacierania ladw tych zbrodni i prb wymazywania jej z pamici Polakwczy podrcznikw polskiej historii. Na szczcie trwali niestrudzeni Stranicy Pamici, jakWadysaw i Ewa Siemaszko (autorzy wybitnej dwutomowej monografii pt. "Ludobjstwo dokonane przez nacjonalistw ukraiskich na ludnoci polskiej Woynia 1939-1945. T. 1 i 2.") czy ks. Isakowicz-Zaleski (autor kilku ksiek na ten temat, m.in. "Przemilczane ludobjstwo na Kresach"), ktrzy nie ustawali w przywoywaniu prawdy o zbrodni woyskiej.

Jedn z ciekawszych pozycji nt. tego ludobjstwa przeznaczon dla szerokiego krgu czytelnikw (take dla modziey, bo nie epatuje nadmiarem wstrzsajcych scen czy dla nauczycieli i rodzicw chccych omawia z modzie te kwestie, bo dobrze i przystpnie tumaczy rda i konteksty konfliktu na Kresach) jest ksika Joanny Wieliczki-Szarkowej pt. "Woy we krwi. 1943" (Wydawnictwo AA, Krakw 2013). Jest ona napisana jzykiem przystpnym, gawdziarskim, a przedstawiane fakty historyczne s ukazywane w szerszym tle, w tym zachwycajce obrazy utraconego wiata Kresw. Wicej nt. tej ciekawej pozycji mona przeczyta, "klikajc" TUTAJ.wolyn-we-krwi-1943

Zachcamy do gorliwej modlitwy za Zmarych i ich oprawcw - modlitwy o odpuszczenie grzechw i przebaczenie, a take o ask stawania w prawdzie wobec Boga i ludzi.

Poprawiony (czwartek, 05 lipca 2018 21:32)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa