Zapraszamy na film "Gurgacz"

03 III - ZAPRASZAMY DO KINANA FILM
PT."GURGACZ. KAPELAN WYKLTYCH"
gurgacz 2

Zapraszamy na wsplne wyjcie do kina na kolejny wartociowy film pt. "Gurgacz. Kapelan Wykltych" - tym razem o kapelanie onierzy Wykltych ksidzu jezuicie Wadysawie Gurgaczu ps. "Sem", ktry wspierajc partyzantw moralnie i duchowo, by doskonaym uosobieniem wartoci "Bg - Honor - Ojczyzna". W 1939 roku, na pocztku swej kapaskiej drogi, przed obrazem Maryi Krlowej Polski zoy siebie w ofierze za ratowanie ukochanej Ojczyzny. Osiem lat pniej zosta skazany na mier.

Seans odbdzie si w sobot 3 marca o g. 14,00 w kinie "Helios" ("Sukcesja"). Bilety - w cenie 12 z. Zapisy od pon. 19 III w zakrystii i kancelarii - osobicie lub pod nr tel.: kom. 783 068 972, stacjon. 42 652 76 50. Ilo miejsc ograniczona!

gurgacz 3

"Gurgacz. Kapelan Wykltych" to przede wszystkim poruszajca opowie o wolnoci, powiceniu dla ideaw i gbokiej wierze, to przejmujcy obraz na styku dokumentu i fabuy. Archiwalne fotografie, zapiski kapana, wiadectwa przeplataj si ze scenami fabularnymi, w ktrych znakomit kreacj gwnego bohatera stworzy Wojciech Trela. A cao wyreyserowa Dariusz Walusiak - wsptwrca "Teraz i w godzin mierci" (o potdze modlitwy racowej).

"Gurgacz. Kapelan Wykltych" to filmowy zapis dramatycznej, prawdziwej historii niezwykego kapana, ktry nie waha si konsekwentnie poda drog sumienia w najczarniejszych latach powojennej Polski. Jezuita ksidz Wadysaw Gurgacz by kapelanem oddziau "andarmerii" Polskiej Podziemnej Armii Niepodlegociowej. Gosi prawd w czasach zniewolenia, ratowa zbkane dusze, prowadzi ludzi do Boga. Idc za gosem sumienia, trwa do koca przy modych onierzach, ktrzy z broni w rku przeciwstawiali si komunistycznemu reimowi.

gurgacz 5

Ks.Gurgacz szczeglnie narazi si komunistom wzwizku zgoszonymi kazaniami inaukami rekolekcyjnymi wokresie wielkopostnym roku 1948. Wkrtce podj decyzj oprzyjciu propozycji wstpienia dooddziau "andarmeria" operujcego naobszarze Beskidu Sdeckiego ibdcego zbrojn czci organizacji oporu cywilnego onazwie Polska Podziemna Armia Niepodlegociowa. Oddzia ostatecznie zosta zlikwidowany przezkomunistw wpoowie sierpnia 1949r. aks.Gurgacza aresztowano 2 lipca 1949r. wKrakowie. Przypisujc mu prowadzenie dziaalnoci zbrojnej, ukierunkowano proces nawykazanie sprzecznoci zasad wiary zpostpowaniem kapana. Dla celw propagandowych rozprawa sdowa zostaa szeroko nagoniona przy wykorzystaniu wszelkich dostpnych wwczas mediw: prasy, radia oraz "Polskiej Kroniki Filmowej" (wywietlanej przedwszystkimi seansami kinowymi wPolsce). Wyrok mierci, orzeczony przezWojskowy Sd Rejonowy wKrakowie, zosta wykonany naks.Gurgaczu idwch onierzach "andarmerii" (Stefanie Balickim iStanisawie Szajnie) wwizieniu Montelupich wKrakowie 14 wrzenia 1949r.

Wyjtkowo kapelana niezomnego ? ks.Gurgacza czy si zbezustannym towarzyszeniem zposug duszpastersk onierzom oddziau konspiracji niepodlegociowej wczasie, gdyniefunkcjonoway ju adne centralne struktury podziemia antykomunistycznego, aposug duszpastersk kapani sprawowali dorywczo naprob zainteresowanych. Ponadto ks. Gurgacz dwukrotnie mia moliwo ucieczki izerwania kontaktw zpodziemiem niepodlegociowym, awten sposb - ocalenia ycia. Nieskorzysta ztego, doostatniej chwili zostajc zonierzami.

gurgacz 4

Film "Gurgacz. Kapelan Wykltych" wyreyserowa Dariusz Walusiak, wlatach 80. dziaacz opozycji antykomunistycznej, odznaczony m.in.Krzyem Kawalerskim "Polonia Restituta" przezp.Prezydenta RP Lecha Kaczyskiego orazkrzyem Oficerskim Polonia Restituta przezPrezydenta RP Andrzeja Dud zautrwalanie pamici oonierzach Wykltych-Niezomnych. Naswym koncie ma ponad 60. filmw dokumentalnych ireportay onajnowszej historii Polski. Jest take autorem ksiki "Winni. Holokaust ifaszowanie historii".

W roli ks. Wadysawa wystpi Wojciech Trela (bratanek synnego aktora Jerzego Treli, absolwent krakowskiej PWST z 2013 r., aktor m.in.: Narodowego Teatru Starego w Krakowie, Teatru Stu w Krakowie, Teatru Nowego w Nowym Sczu, oraz licznych produkcji filmowych). Wroli oficera UB - Micha Chorosiski, a w pozostaych rolach - czonkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej "andarmeria" z Nowego Scza.

gurgacz 6

By przej do strony www powiconej temu filmowi - "kliknij" TUTAJ.

Poprawiony (sobota, 17 lutego 2018 23:46)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa