Lipiec-miesiąc adoracji Najdroższej Krwi Pańskiej

1 VII - ŚWIĘTO NAJDROŻSZEJ KRWI
PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Krwi Jezusa

Do czasu reformy kalendarza liturgicznego po Soborze Watykańskim II w dniu 1 lipca obchodzona była w całym Kościele uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. Obecnie obchód ten został w Kościele powszechnym złączony z uroczystością Najświętszego Ciała Chrystusa (zwaną popularnie Bożym Ciałem), a jako odrębne święto zachował się jedynie - na zasadzie pewnego przywileju - w niektórych zgromadzeniach, m.in. ojców pasjonistów. 

W Zgromadzeniu Męki Jezusa Chrystusa święto to jest celebrowane od 1773 roku. Nabożeństwo do Najdroższej Krwi spotykamy u św. Pawła od Krzyża i pierwszych pasjonistów, zwłaszcza u św. Wincentego Marii Strambiego, który je pogłębił i rozpowszechnił, pisząc nawet książeczkę na miesiąc poświęcony Najdroższej Krwi. 

Dzisiejsze święto oraz cały miesiąc lipiec - szczególnie dedykowany adoracji Najdroższej Krwi Pańskiej - są zachętą, by kontemplować Krew Jezusa i odkrywać jej niezwykłą, odkupieńczą moc oraz dostrzegać w niej źródło naszej nadziei i zbawienia. Niech ten czas letniego wypoczynku będzie zarazem okazją do rozważania momentów przelania Krwi przez Chrystusa zawartych w liturgii, w Piśmie Św. czy w świadectwie męczenników oraz do uczczenia tej tajemnicy poprzez jak najczęstsze jednoczenie się z Jezusem w Komunii świętej.

Zachęcamy, by przez cały lipiec odmawiać Litanię oraz inne modlitwy do Najdroższej Krwi Chrystusa. W lipcu w naszym kościele codziennie po Mszy św. o g. 18,00 będziemy odmawiać Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa. Zapraszamy do wspólnej i indywidualnej modlitwy!

Krwi Jezusa2

Historia nabożeństwa do Najdroższej Krwi Pańskiej sięga początków chrześcijaństwa. Znajduje ono swe uzasadnienie w Piśmie świętym, gdzie wychwalana jest krew męczenników, a przede wszystkim krew Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy Pan Jezus przelał ją przy obrzezaniu. W Ogrodzie Oliwnym pocił się krwawym potem (Łk 22, 44). Nader obficie płynęła ona przy biczowaniu i koronowaniu cierniem, a także przy ukrzyżowaniu. Kiedy żołnierz przebił Jego bok, "natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19, 24).

I właśnie te ww. siedem momentów przelewania krwi przez Jezusa znazło swe odzwierciedlenie w specjalnej modlitwie, która powstała na kanwie objawień, jakie miała św. Brygida. Boski Zbawiciel złożył św. Brygidzie obietnicę udzielania wielu łask osobom, które będą odmawiać codziennie 7 x "Ojcze nasz" i 7 x "Zdrowaś Maryjo" na Cześć Jego Drogocennej Krwi, dodając jeszcze następujące modlitwy:

Tajemnica pierwsza - Obrzezanie Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze rany, pierwsze boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich a szczególnie w moim pokrewieństwie.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica druga - Krwawy pot Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej, każdą kroplę Krwi z Krwawego Potu na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca na zapobieganie tym grzechom, na zwiększenie Miłości Bożej i Miłości bliźnich naszych.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica trzecia - Biczowanie Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiąc Ran o okrutnej Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa spowodowaną biczowaniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca i nieczystości, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności a zwłaszcza w moim pokrewieństwie.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica czwarta - Cierniem koronowanie Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Rany, Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa z Koronowania Cierniem na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica piąta - Dźwiganie krzyża

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną mękę Pana Jezusa i Jego Drogocenną Krew na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim Świętym Postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej miłości do Krzyża.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica szósta - Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego przybicie do Krzyża, Jego podniesienie na Krzyżu, Jego Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku, Jego Drogocenną Krew, która wylała się za nas, Jego skrajną biedę, Jego posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się Świętych Ran Jego we wszystkich Mszach Świętych na ziemi - na pokutę za skaleczenie Świętych zakonnych ślubowań i reguł, na zadośćuczynienie za wszytkie moje i wszystkich ludzi całego świata grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenie i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, jak i za dusze w Czyśćcu cierpiące i te które znikąd ratunku nie mają.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica siódma - Otworzenie Świętego Boku Pana Jezusa

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć Otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa Chrystusa za potrzeby Kościoła Świętego i na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy. Racz przyjąć Tę Drogocenną Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa i racz nam być łaskawy i miłosierny. O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych, o Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa: Panie i Boże Nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze według Świętej Sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym Konaniu na wieki nasz dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez Najświętszą Agonię Twoją.
Uwielbiam Cię, Ojcze, przez Miłosierdzie Syna Twego. Jezu Miłosierny Boże, wierzę w Ciebie i ufam dobroci Twojej teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Krwi Jezusa3

Serdeczne nabożeństwo do Krwi Pana Jezusa mieli - poza św. Brygidą - także inni święci średniowiecza. Połączone ono było z nabożeństwem do Ran Pana Jezusa, a zwłaszcza do Rany Jego boku. Wyróżniali się tym nabożeństwem: św. Bernard, św. Anzelm i św. Bonawentura. Uważano, że jak Boże Ciało jest rozwinięciem treści Wielkiego Czwartku, tak uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa była jakby przedłużeniem Wielkiego Piątku.

Święto to ustanowił dopiero w roku 1849 papież Pius IX i wyznaczył jego obchody na pierwszą niedzielę lipca, a cały miesiąc miał być poświęcony rozważaniu tej tajemnicy. Papież św. Pius X przeniósł święto na dzień 1 lipca. Papież Pius XI podniósł je do rangi świąt pierwszej klasy (1933) na pamiątkę dziewiętnastu wieków, jakie upłynęły od przelania za nas Najświętszej Krwi. Gorącym nabożeństwem do Najdroższej Krwi wyróżniał się także papież św. Jan XXIII. On to zatwierdził "Litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa" oraz zachęcał do tego kultu.

Wspomniał o tym św. Jan Paweł II w swoim rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański" w dniu 1 lipca 2001 roku:

"Dziś zaczyna się lipiec, miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia.
W dzisiejszej liturgii apostoł Paweł w Liście do Galatów stwierdza, że "ku wolności wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5, 1). Ta wolność ma bardzo wysoką cenę: jest nią życie, krew Odkupiciela. Tak! Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci.
Krew Chrystusa jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku.
Wszystko to bardzo jasno wyraził bł. Jan XXIII, który otaczał Krew Pańską wielkim nabożeństwem, wyniesionym z domu, gdzie słyszał w dzieciństwie, jak rodzina odmawiała litanie jej poświęcone. Jako papież napisał list apostolski wzywający do krzewienia tego kultu (Inde a primis, 30 czerwca 1959 r.) i zachęcił wiernych do rozważania nieskończonej wartości tej Krwi, "której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy" (hymn Adoro Te devote)."

Poniżej umieszczamy treść wspomnianej litanii i zachęcamy do jej odmawiania: 

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Poprawiony (czwartek, 28 czerwca 2018 19:12)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.