Szkoła Mądrości Krzyża

Szkoła Mądrości Krzyża
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin teologicznych oraz innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka. Na każde spotkanie składa się z pełny wykład akademicki oraz czas na osobistą modlitwę pod przewodnictwem kapłana.

Czas zajęć: piątki, godz. 18.45-21.00

Miejsce zajęć: Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa

Plan zajęć:

18.45-20.15 wykład (aula)

20.30-21.00 modlitewne przyjęcie otrzymanej wiedzy (kaplica)

Semestralny kurs obejmuje 30 godzin wykładowych i kończy się wręczeniem certyfikatu wystawianego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Dla osób, które wzięły udział co najmniej w 80% zajęć, opłata za semestr studiów (wraz z kosztami certyfikatu ukończenia kursu): 250 PLN.

Chcąc odpowiedzieć na listy i telefony osób, które nie mogą osobiście uczestniczyć w zajęciach Szkoły Mądrości Krzyża, podjęliśmy starania, aby przygotować się do nagrywania zarówno wykładów, jak i medytacji. Będą one udostępniane w formie plików MP3. Postaramy się też uzyskiwać zgodę wykładowców na publikowanie prezentacji, którymi będą ilustrować swój wykład.

Do każdego wykładu będą dołączone 2 pytania (takie same, jak dla uczestników kursu stacjonarnego) odnoszące się wprost do jego treści. Udzielenie i przesłanie na adres Szkoły Mądrości Krzyża (pocztowy lub elektroniczny) odpowiedzi na te pytania (w przybliżeniu od 500 do 1200 znaków ze spacjami na obydwa) będzie równoważne z udziałem w zajęciach odbywających się w siedzibie Szkoły i podstawą do otrzymania stosownego certyfikatu.

W związku z tym, że pliki trzeba poddać żmudnemu procesowi obróbki, aby miały dobrą jakość, wysyłka tych materiałów będzie odbywała się odpłatnie (225 PLN za semestr). W kwocie tej zawiera się także koszt produkcji, wysyłki i zaświadczenie o ukończeniu semestralnego kursy Szkoły. Uczestnicy zajęć mają prawo do nagrań nieodpłatnie.

Terminy wykładów Szkoły Mądrości Krzyża 

rok 2016/2017

Semestr I

Mesjasz musiał cierpieć. Męka Jezusa w Piśmie Świętym (o. dr hab. Waldemar Linke CP)

L.p.

Temat

Data

1.

Cierpienie jako kara Boża i cierpienie sprawiedliwego w Starym Testamencie.

07.10.2016

2.

Sługa Jahwe: powołany do cierpienia.

14.10.2016

3.

Psalmy cierpiącego.

21.11.2016

4.

Męczennicy judaizmu: świadczyć przez cierpienie.

28.10.2016

5.

Jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa? Czy w Ewangeliach Dzieciństwa są zapowiedzi męki i śmierci Jezusa?

04.11.2016

6.

Dlaczego Jezus straszył swoich uczniów? Zapowiedzi męki.

18.11.2016

7.

Czy uczniowie rozumieli, gdy Jezus mówił im o krzyżu? Naśladowanie Jezusa i noszenie krzyża.

25.11.2016

8.

Wyrok Sanhedrynu: winien jest śmierci.

02.12.2016

9.

?Trybunał bezprawia?. Proces rzymski Jezusa.

09.12.2016

10.

Król nie z tej ziemi. Proces Jezusa w J.

16.12.2016

11.

Opowiadania o Męce Jezusa. Czy wiemy, jak odbyła się egzekucja Jezusa?

30.12.2016

12.

Krzyż: siła i mądrość Boga. Co św. Paweł wiedział o krzyżu.

13.01.2017

13.

Krzyż kosmiczny: późne listy z tradycji Pawłowej o cierpieniu i krzyżu Jezusa Chrystusa.

20.01.2017

14.

Ofiara Jezusa Chrystusa w Liście do Hebrajczyków.

27.01.2017

15.

Baranek i Jego krew: Jezus cierpiący w Ap.

03.02.2017

Semestr II

Czy możemy cierpieć z Jezusem? (o. dr Krzysztof Zygmunt CP)

L.p.

Temat

Data

1.

Teologiczne spojrzenia na wartość cierpienia Chrystusa na Krzyżu.

10. 03.2017

2.

Elementy pasyjne w pierwszych dokumentach wczesnochrześcijańskich.

17. 03.2017

3.

Pierwsi męczennicy jako imitatores Cierpiącego Chrystusa. Białe męczeństwo.

24. 03.2017

4.

Teologia cierpienia w okresie patrystycznym.  Czego dzisiaj nas uczą Ojcowie Kościoła o Cierpiącym Chrystusie?

31. 03.2017

5.

Pobożność pasyjna w duchowości mniszej. Gorliwość czy dziwactwo?

07. 04.2017

6.

Męka i Krzyż w duchowości zakonnej:  zakony żebracze i kleryckie. Wybrane przykłady pobożności  zakonnej.

21.04.2017

7.

Pasyjna pobożność ludowa jako odpowiedź na wewnętrzną potrzebę współcierpienia z Chrystusem.  Co z niej dziś  zostało?

28.04.2017

8.

Kult Męki Chrystusa w duchowości protestanckiej. Czy nas więcej łączy czy dzieli?

05.05.2017

9.

Męka Jezusa w ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli (III Tydzień). Jakie daje owoce w życiu duchowym?

12.05.2017

10.

Założyciel Pasjonistów jako mistyk Męki Pańskiej. Teologia pasyjna wg. Pawła Danei.

19.05.2017

11.

Modlitwa ustna czy medytacja i kontemplacja? Jak  praktykować Memoria Passionis?

26.05.2017

12.

Sposób medytacji pasyjnej wg. Św. Pawła od Krzyża.

02.06.2017

13.

Przykłady pobożności pasyjnej na podstawie wybranych postaci z rodziny pasjonistowskiej. (św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej, św. Gemma Galgani i inni).

09.06.2017

14.

Współcześni ? świadkowie? Męki Pańskiej  i ich pobożność pasyjna.

16.06.2017

15.

Sens cierpienia i sens umierania- kwestia egzystencjalna wczoraj i dziś.

23.06.2017

Medytacje po wykładach będą prowadzić zakonnicy ze Zgromadzenia Pasjonistów: oo. Andrzej P. Jakimiak CP, Robert Orłowski CP, Rafał S. Pujsza CP.

W I semestrze roku akademickiego 2017/2018 planowane są zajęcia "Kościół cierpiący w świecie" prowadzone przez ks. prof. dr. hab. Waldemara Cisło, dyrektora Fundacji "Pomoc Kościołowi w Potrzebie".

Zgłoszenia w Sekretariacie Szkoły Mądrości Krzyża:

Telefon: +48 537 664 650

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Szkoła Mądrości Krzyża podsumowuje pierwszy semestr

Szkoła Mądrości Krzyża, zakończyła pierwszy semestr swych zajęć. Złożyły się na nie wykłady biblijne pod tytułem "Mesjasz musiał cierpieć. Męka Jezusa w Piśmie Świętym" prowadzone przez o. Waldemara Linke CP oraz medytacje prowadzone przez o. Andrzeja P. Jakimiaka CP, o. Rafała S. Pujszę CP i o. Jakuba Barczentewicza CP. W zajęciach brała udział grupa ok. 45 osób, które słuchały wykładów, medytowały, dzieliły się swymi przemyśleniami zadając pytania i przesyłając odpowiedzi na pytania stawiane przez prowadzącego zajęcia.

Uczestnicy zajęć I semestru Szkoły Mądrości Krzyża w dniu 17 lutego 2017 r. otrzymają dyplomy poświadczające ich zaangażowanie w pogłębianie swej wiedzy i formacji duchowej. Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie - uczelni, która objęła swym patronatem Szkołę - ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, wręczy te dokumenty podczas Mszy Świętej, która zostanie odprawiona o godz. 1800 w kaplicy Klasztoru Pasjonistów p.w. św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej przy ul. Zamienieckiej w Warszawie. Po uroczystości odbędzie się spotkanie uczestników zajęć z Księdzem Rektorem i Wspólnotą zakonną pasjonistów, która wzięła na siebie zadanie prowadzenia Szkoły.

W II semestrze tego roku akademickiego o. dr Krzysztof Zygmunt CP będzie prowadził kurs z teologii duchowości zatytułowany "Czy możemy cierpieć z Jezusem"?. Przedstawi w nim szeroką panoramę duchowości i mistyki pasyjnej. Zajęcia II semestru zaczynają się 10 marca 2017 r. o godz. 1845.