Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

18-25 I 2018 - TYDZIEŃ MODLITW
 O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
tydzien modlitw jednosc

W dniach od 18 do 25 stycznia br. w Kościele Powszechnym odbędzie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Program tegorocznego tygodnia - pod hasłem "Prawica Twoja wsławiła się mocą" (por. Wj 15,6) - będzie realizowany również w Archidiecezji Łódzkiej. W ramach obchodów odbywać się będą nabożeństwa w kościołach chrześcijańskich Łodzi, Pabianic i Zgierza. Ze względu na bogactwo programu Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Archidiecezji Łódzkiej wydłuży się i potrwa od 14 do 25 stycznia. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym ekumenicznym wydarzeniu (poniżej zamieszczamy jego program)!

Już papież Leon XIII w 1897 roku w encyklice "Satis cognitum" zarządził, aby w tej intencji modlono się co roku przez 9 dni pomiędzy uroczystością Wniebowstąpienia a Niedzielą Pięćdziesiątnicy. W roku 1910 św. Pius X przeniósł te nabożeństwa na dni 18 - 25 stycznia, czyli obchody Tygodnia Modlitw zaczynają się świętem Katedry św. Piotra w Rzymie, a kończą wspomnieniem nawrócenia św. Pawła Apostoła. Sobór Watykański II w Dekrecie o ekumenizmie "Unitatis redintegratio" nalegał na tę modlitwę, potwierdzając "swą świadomość, że ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności".

W ten sposób mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu - co roku chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach, które są tak liczne, że ich ramy czasowe niejednokrotnie wykraczają poza jeden tydzień. Zwyczajem przyjętym na tych nabożeństwach jest gościnna wymiana kaznodziei - w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

TMoJCh 2018

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów - w 2018 roku z Karaibów. By je pobrać, "kliknij" TUTAJ.

Poniżej przedstawiamy program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Regionie Łódzkim w dn. 14-25 stycznia 2018:

1. Niedziela 14 stycznia godz. 18.00 - Kościół Ewangelicko-Augsburski w Łodzi, ul Piotrkowska 279.

2. Poniedziałek 15 stycznia godz. 18.00 - Kościół Polskokatolicki w Łodzi, ul. Limanowskiego 60.

3. Wtorek 16 stycznia godz. 18.00 - Kościół Starokatolicki Mariawitów w Łodzi, ul Franciszkańska 27.

4. Środa 17 stycznia godz. 17.30 - Dzień Judaizmu: Modlitewne spotkanie na placu po dawnej "Wielkiej Synagodze" w Łodzi, skrzyżowanie al. Kościuszki i ul. Zielonej.

5. Czwartek 18 stycznia godz. 18.00 - Kościół Chrześcijan Baptystów w Łodzi, ul. Nawrot 37.

6. Piątek 19 stycznia godz. 18.00 - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Łodzi, ul. WiN 2a.

7. Sobota 20 stycznia godz. 17.00 - Autokefaliczny Kościół Prawosławny w Łodzi /katedra/, ul. Kilińskiego 56.

8. Niedziela 21 stycznia godz. 19.00 - Kościół Rzymskokatolicki, Bazylika Archikatedralna w Łodzi, ul. Piotrkowska 265.

9. Poniedziałek 22 stycznia godz. 18.00 - Kościół Ewangelicko-Reformowany w Łodzi, ul. Radwańska 37.

10. Wtorek 23 stycznia godz. 18.00 - Kościół Ewangelicko-Augsburski w Pabianicach, ul. Zamkowa 8.

11. Środa 24 stycznia godz. 18.00 - Kościół Rzymskokatolicki w Zgierzu, par. MB Dobrej Rady, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5.

12. Czwartek 25 stycznia godz. 18.00 - Kaplica wspólnoty "Chemin Neuf" w Łodzi, ul. Jaracza 11.

tydzien modlitw 2018

Poprawiony (niedziela, 21 stycznia 2018 00:15)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.