18-25 I 2018 - TYDZIE MODLITW
O JEDNO CHRZECIJAN
tydzien modlitw jednosc

W dniach od 18 do 25 stycznia br. w Kociele Powszechnym odbdzie si Tydzie Powszechnej Modlitwy o Jedno Chrzecijan. Program tegorocznego tygodnia - pod hasem "Prawica Twoja wsawia si moc" (por. Wj 15,6) - bdzie realizowany rwnie w Archidiecezji dzkiej. W ramach obchodw odbywa si bd naboestwa w kocioach chrzecijaskich odzi, Pabianic i Zgierza. Ze wzgldu na bogactwo programu Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan w Archidiecezji dzkiej wyduy si i potrwa od 14 do 25 stycznia. Serdecznie zapraszamy do udziau w tym ekumenicznym wydarzeniu(poniej zamieszczamy jego program)!

Ju papie Leon XIIIw1897roku wencyklice"Satis cognitum"zarzdzi, aby w tej intencji modlono si co roku przez 9 dni pomidzyuroczystoci WniebowstpieniaaNiedziel Pidziesitnicy. W roku1910w. Pius Xprzenis te naboestwa na dni 18- 25 stycznia, czyli obchody Tygodnia Modlitw zaczynaj si witem Katedry w. Piotra w Rzymie, a kocz wspomnieniemnawrcenia w. Pawa Apostoa. Sobr Watykaski IIw Dekrecie oekumenizmie"Unitatis redintegratio"nalega na t modlitw, potwierdzajc "sw wiadomo, e ten wity plan pojednania wszystkich chrzecijan w jednoci jednego i jedynego Kocioa Chrystusowego przekracza ludzkie siy i zdolnoci".

W ten sposb majcy ju ponad stuletni tradycj Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan sta si cyklicznym witem ekumenizmu - co roku chrzecijanie rnych wyzna spotykaj si na caym wiecie na ekumenicznych naboestwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach, ktre s tak liczne, e ich ramy czasowe niejednokrotnie wykraczaj poza jeden tydzie. Zwyczajem przyjtym na tych naboestwach jest gocinna wymiana kaznodziei- w kociele danego wyznania kazanie wygasza duchowny innej denominacji.

TMoJCh 2018

Co roku na Tydzie Modlitw o Jedno Chrzecijan przygotowywane s materiay z tekstami biblijnymi, rozwaaniami, modlitwami, propozycjami liturgii naboestw itp.przez grupy chrzecijan z poszczeglnych krajw - w 2018 roku z Karaibw. By je pobra, "kliknij" TUTAJ.

Poniej przedstawiamyprogram Tygodnia Modlitw o Jedno Chrzecijan w Regionie dzkim w dn. 14-25 stycznia 2018:

1. Niedziela 14 stycznia godz. 18.00 - Koci Ewangelicko-Augsburski w odzi, ul Piotrkowska 279.

2. Poniedziaek 15 stycznia godz. 18.00 - Koci Polskokatolicki w odzi, ul. Limanowskiego 60.

3. Wtorek 16 stycznia godz. 18.00 - Koci Starokatolicki Mariawitw w odzi, ul Franciszkaska 27.

4. roda 17 stycznia godz. 17.30 - Dzie Judaizmu: Modlitewne spotkanie na placu po dawnej "Wielkiej Synagodze" w odzi, skrzyowanie al. Kociuszki i ul. Zielonej.

5. Czwartek 18 stycznia godz. 18.00 - Koci Chrzecijan Baptystw w odzi, ul. Nawrot 37.

6. Pitek 19 stycznia godz. 18.00 - Koci Ewangelicko-Metodystyczny w odzi, ul. WiN 2a.

7. Sobota 20 stycznia godz. 17.00 - Autokefaliczny Koci Prawosawny w odzi /katedra/, ul. Kiliskiego 56.

8. Niedziela 21 stycznia godz. 19.00 - Koci Rzymskokatolicki, Bazylika Archikatedralna w odzi, ul. Piotrkowska 265.

9. Poniedziaek 22 stycznia godz. 18.00 - Koci Ewangelicko-Reformowany w odzi, ul. Radwaska 37.

10. Wtorek 23 stycznia godz. 18.00 - Koci Ewangelicko-Augsburski w Pabianicach, ul. Zamkowa 8.

11. roda 24 stycznia godz. 18.00 - Koci Rzymskokatolicki w Zgierzu, par. MB Dobrej Rady, ul. M. Skodowskiej-Curie 5.

12. Czwartek 25 stycznia godz. 18.00 - Kaplica wsplnoty "Chemin Neuf" w odzi, ul. Jaracza 11.

tydzien modlitw 2018

Poprawiony (niedziela, 21 stycznia 2018 00:15)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa