Strona główna > O Parafii > Kancelaria > Komentarze > Komentarz Czwartek 21 czerwca

Komentarz Czwartek 21 czerwca

Czwartek, 21.06.2018 r.

 

Pierwsze czytanie: Syr 48, 1-14

Świętość bije blaskiem, zachwyca i zmusza do naśladowania. Mędrzec Syrach podziwia dawnych proroków Boga. O Eliaszu rozważa, że ma wrócić na końcu czasów, by uchronić Izrael od gniewu Bożego i nawrócić rodaków. Czy czegoś  nam to nie podpowiada? Czy o czymś nam to nie przypomina? Przed Panem Jezusem szedł Jan Chrzciciel, który głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, upominał Heroda Antypasa i wskazał na Jezusa - Baranka Bożego. Czy zatem był Eliaszem? Nie był nim fizycznie, ale żył i działał w duchu i mocy proroka Eliasza. Świętość bowiem skłania do naśladowania podobnego ducha. Patron dzisiejszego dnia, św. Alojzy Gonzaga, chciał zostać świętym i dlatego podjął ostrą ascezę, pracę i modlitwę. Jako chrześcijanin stał się nawet nie drugim Eliaszem, ale drugim Chrystusem, wypełniając powołanie otrzymane na chrzcie świętym. Naszym zadaniem, jako wierzących, jest właśnie stać się drugim Chrystusem tam, gdzie jesteśmy: w pracy, w autobusie, w szkole, w szpitalu...W tym rzecz, by uchwycić dobry wzorzec (a jaki wzorzec jest lepszy od Chrystusa?) i w miłości zasnąć, i być szczęśliwym, że dobrze zakończyło się swoje życie.

 

Psalm responsopryjny: Ps 97,1-2.3-4.5-6.7

Psalm ten stanowi niejako intronizację panowania Boga. Autor natchniony stara się oddać różnorodność i bogactwo tego panowania: mamy tu zatem obłok i ciemność oraz ogień, błyskawice i trzęsienie ziemi. Jednak podstawą panowania Boga jest prawo i sprawiedliwość. W świetle Nowego Testamentu widzimy, że owe prawo to Prawo Miłości, a sprawiedliwość wyraża się w Śmierci i Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Panowanie Boga realizuje się w Kościele. Kiedyś osiągnie pełnię w powtórnym przyjściu Chrystusa. Wtedy też Kościół osiągnie swą ostateczną dojrzałość.

 

Ewangelia: Mt 6,7-15

Pan Jezus uczy modlitwy. Daje najdoskonalszą z nich - Ojcze Nasz. Św. Tomasz z Akwinu określił, że w tej modlitwie jest wszystko, czego powinniśmy się spodziewać: Imię Boga, Jego Królestwo i Wola, chleb doczesny, odpuszczenie grzechów, ratunek przed pokusami i wybawienie od zła (Złego). Te siedem próśb są matrycą, wokół której możemy kształtować nasze codzienne modlitwy. Warunek jest tylko jeden: przebaczenie innym, bo tylko czyste serce może przyjąć czyste dary Boga.

ks. Mateusz Oborzyński