Strona gwna > O Parafii > Kancelaria > Komentarze > Komentarz Czwartek 21 czerwca

Komentarz Czwartek 21 czerwca

Czwartek, 21.06.2018 r.

 

Pierwsze czytanie: Syr 48, 1-14

wito bije blaskiem, zachwyca i zmusza do naladowania. Mdrzec Syrach podziwia dawnych prorokw Boga. O Eliaszu rozwaa, e ma wrci na kocu czasw, by uchroni Izrael od gniewu Boego i nawrci rodakw. Czy czego  nam to nie podpowiada? Czy o czym nam to nie przypomina? Przed Panem Jezusem szed Jan Chrzciciel, ktry gosi chrzest nawrcenia na odpuszczenie grzechw, upomina Heroda Antypasa i wskaza na Jezusa - Baranka Boego. Czy zatem by Eliaszem? Nie by nim fizycznie, ale y i dziaa w duchu i mocy proroka Eliasza. wito bowiem skania do naladowania podobnego ducha. Patron dzisiejszego dnia, w. Alojzy Gonzaga, chcia zosta witym i dlatego podj ostr ascez, prac i modlitw. Jako chrzecijanin sta si nawet nie drugim Eliaszem, ale drugim Chrystusem, wypeniajc powoanie otrzymane na chrzcie witym. Naszym zadaniem, jako wierzcych, jest wanie sta si drugim Chrystusem tam, gdzie jestemy: w pracy, w autobusie, w szkole, w szpitalu...W tym rzecz, by uchwyci dobry wzorzec (a jaki wzorzec jest lepszy od Chrystusa?) i w mioci zasn, i by szczliwym, e dobrze zakoczyo si swoje ycie.

 

Psalm responsopryjny: Ps 97,1-2.3-4.5-6.7

Psalm ten stanowi niejako intronizacj panowania Boga. Autor natchniony stara si odda rnorodno i bogactwo tego panowania: mamy tu zatem obok i ciemno oraz ogie, byskawice i trzsienie ziemi. Jednak podstaw panowania Boga jest prawo i sprawiedliwo. W wietle Nowego Testamentu widzimy, e owe prawo to Prawo Mioci, a sprawiedliwo wyraa si w mierci i Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Panowanie Boga realizuje si w Kociele. Kiedy osignie peni w powtrnym przyjciu Chrystusa. Wtedy te Koci osignie sw ostateczn dojrzao.

 

Ewangelia: Mt 6,7-15

Pan Jezus uczy modlitwy. Daje najdoskonalsz z nich - Ojcze Nasz. w. Tomasz z Akwinu okreli, e w tej modlitwie jest wszystko, czego powinnimy si spodziewa: Imi Boga, Jego Krlestwo i Wola, chleb doczesny, odpuszczenie grzechw, ratunek przed pokusami i wybawienie od za (Zego). Te siedem prb s matryc, wok ktrej moemy ksztatowa nasze codzienne modlitwy. Warunek jest tylko jeden: przebaczenie innym, bo tylko czyste serce moe przyj czyste dary Boga.

ks. Mateusz Oborzyski

 
Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa